Suomalaisyritykset ovat ulkomaille ulkoistamisen etujoukkoa

  1. Teollisuutta enemmän kuin palveluja
  2. EU-maihin ja Aasiaan eniten
  3. Siirtoja konsernien sisällä
  4. Asiakkaiden ja kilpailijoiden sijainti vauhdittaa
  5. Kilpailukyky kohenee
  6. Esteet vähäisiä
  7. Ulkomaille ulkoistamisen ja siirtämisen syyt vaihtelevat
  8. Uusia yrityksiä lähdössä ulkoistamaan ulkomaille

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Siirtoja konsernien sisällä

Monikansalliset konsernit siirtävät toimintojaan yleisimmin konsernin sisällä maasta toiseen. Tällöin toiminnot pysyvät konsernin sisäisessä kontrollissa ja hallinnassa, mikä erityisesti strategisten toimintojen osalta on useimmiten suotavaa. Toimintoja ulkoistetaan konsernin ulkopuoliselle markkinoilla toimivalle yritykselle selvästi harvemmin.

Erityisesti ruotsalaiset, hollantilaiset ja suomalaiset yritykset siirtävät mieluummin toimintojaan konsernin sisällä maasta toiseen kuin ulkoistavat ne ulkopuoliselle toimijalle (Kuvio 3).

Tanskalaiset yritykset noudattavat selkeästi toisenlaista toimintamallia, sillä konsernin sisäiset siirrot ja toimintojen ulkoistaminen ulkopuoliselle yritykselle ovat likimain yhtä yleisiä. Tämä saattaa osittain selittyä erilaisilla yritysrakenteilla näiden maiden välillä.

Kuvio 3. Ulkomaille ulkoistamiset saman konsernin sisällä tai sen ulkopuolelle 2001-2006, osuus yrityksistä jotka ulkoistaneet tai siirtäneet toimintojaan ulkomaille

Lähteet: Tilastokeskus ja muut tilastovirastot

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.7.2008