Suomalaisyritykset ovat ulkomaille ulkoistamisen etujoukkoa

  1. Teollisuutta enemmän kuin palveluja
  2. EU-maihin ja Aasiaan eniten
  3. Siirtoja konsernien sisällä
  4. Asiakkaiden ja kilpailijoiden sijainti vauhdittaa
  5. Kilpailukyky kohenee
  6. Esteet vähäisiä
  7. Ulkomaille ulkoistamisen ja siirtämisen syyt vaihtelevat
  8. Uusia yrityksiä lähdössä ulkoistamaan ulkomaille

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kilpailukyky kohenee

Yritysten oman arvion mukaan toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille on useimmiten parantanut yrityksen kilpailukykyä. Kaikissa maissa noin 60 prosenttia toimintojaan ulkoistaneista tai siirtäneistä yrityksistä arvioi kilpailukykynsä parantuneen (Taulukko 2).

Taulukko 2. Toimintojen ulkoistamisella ja siirtämisellä ulkomaille positiivia vaikutuksia, osuus yrityksistä, %

  Suomi Tanska Hollanti Norja Ruotsi
Työvoimakustannukset 57 73 78 52 69
Muut kustannukset 44 59 47 45 51
Pääsy uusille markkinoille 33 23 30 28 19
Kilpailukyky 64 62 59 58 55
Yrityksen sisäinen tietotaito 28 20 19 29 16
Erityisosaamisen ja
teknologian saatavuus

25

24

19

24

19

Lähteet: Tilastokeskus ja muut tilastovirastot

Kilpailukykyä oli parantanut erityisesti työvoimakustannusten vähentäminen. Tässä olivat onnistuneet varsinkin hollantilaiset ja tanskalaiset yritykset.

Suomalaiset yritykset arvioivat melko usein siirroilla ulkomaille olleen positiivisia vaikutuksia yrityksen sisäiseen tietotaitoon (28 %) sekä erityisosaamisen ja teknologian saatavuuteen (25 %). Suomalaiset ja hollantilaiset yritykset olivat useimmin sitä mieltä, että toimintojen siirrot ulkomaille ovat myös auttaneet pääsyä uusille markkinoille.

Kaikissa Pohjoismaissa ja Hollannissa yritysten odotukset työpaikkojen muutoksista olivat paljolti samankaltaiset vuosille 2007-09 (Kuvio 5). Näissä maissa yritykset aikovat siirtää lähivuosina ulkomaille selvästi useammin muita kuin asiantuntijatyöpaikkoja toimintojen siirroista johtuen.

Usein unohdettu tosiasia on että toimintojen ulkoistamisen ja siirtojen seurauksena yrityksistä ei pelkästään katoa työpaikkoja, vaan niihin myös syntyy uusia tehtäviä, etenkin vaativaa tietotaitoa ja osaamista edellyttäviä asiantuntijatyöpaikkoja. Suomalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset yritykset arvioivat, että uusia asiantuntijatyöpaikkoja syntyy toimintojen ulkoistamisen tai siirtämisen seurauksena yleisemmin kuin muita työpaikkoja.

Kuvio 5. Yritykset jotka odottavat merkittäviä työpaikkojen vähennyksiä 2007-09 johtuen toimintojen ulkoistamisesta tai siirroista ulkomaille, osuus jo ulkoistaneista tai siirtäneistä tai tätä suunnittelevista yrityksistä

Lähteet: Tilastokeskus ja muut tilastovirastot

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.7.2008