Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Toteutuuko tasa-arvo henkilöstökoulutuksessa?

  1. Henkilöstökoulutus yleistyi 1990-luvulla
  2. Osallistumiseroja naisten ja miesten välillä
  3. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden koulutus
  4. Tasa-arvo on kehittynyt miesten välillä
  5. Koetut mahdollisuudet saada koulutusta ovat lisääntyneet
  6. Naiset pystyvät vaikuttamaan koulutukseensa paremmin
  7. Koulutuksen tarve vähentynyt
  8. Tasa-arvo ei toteudu kaikilta osin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Koulutuksen tarve vähentynyt

Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarve on vähentynyt suhteellisen jyrkästi tällä vuosituhannella pysyttyään edellisen vuosikymmenen samalla tasolla. Kun vielä vuosituhannen alussa tarvetta tämänlaatuiseen koulutukseen oli yli puolella 18-64-vuotiaista palkansaajista, oli tarve yli kymmenen prosenttiyksikköä alhaisempi vuonna 2006.

Myös tiettyjä rakenteellisia muutoksia on koulutustarpeessa havaittavissa; miespalkansaajien kokema koulutustarve on laskenut jyrkemmin kuin naispalkansaajien. Tämäkin on tämän vuosikymmenen ilmiö, sillä vielä vuosina 1990-2000 sekä mies- että naispalkansaajien koulutustarpeet pysyivät muuttumattomina. Miespalkansaajien ammatillisen aikuiskoulutustarpeen raju lasku saattaa osaltaan selittää henkilöstökoulutuksen kasaantumista yhä enemmän naisille.

Samantapaista rakenteellista muutosta on havaittavissa myös sosioekonomisten ryhmien välillä; jyrkintä koulutustarpeen lasku on vuosien 1990 ja 2006 välillä ollut ylemmillä toimihenkilöillä ja lievintä työntekijöillä. Tämä koskee sekä mies- että naispalkansaajia, joskin naispalkansaajilla tämä työntekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden välinen koulutustarvekuilu on kaventunut vielä enemmän kuin miespalkansaajilla. Merkille pantavaa on, että tästä huolimatta nuo koulutustarpeen muutokset realisoituivat tasa-arvoistumiskehityksenä pelkästään miespalkansaajilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.9.2008