Teollisuuden toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvu hidastui EU-maissa ja USA:ssa
  3. Tuottajahintojen nousu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä
  4. Erityisesti kotimaan myynnin kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa
  5. Teollisuuden palkkasumma kasvoi; työllisten määrä lähes ennallaan
  6. Teollisuusyritysten suhdanneodotukset heikkenivät selvästi
  7. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  8. Fokus: TOL 2008 -siirtymän myötä tapahtuvia muutoksia teollisuuden tilastoissa
  9. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  10. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuustuotannon kasvu hidastui EU-maissa ja USA:ssa

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä teollisuustuotannon kausitasoitettu volyymi kasvoi Suomessa 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvuvauhti hidastui, sillä edellisellä neljänneksellä volyymi kasvoi vielä 3,8 prosenttia ja viime vuonna kasvua kertyi 4,5 prosenttia. Suomen teollisuustuotannon kasvu oli yhä ripeämpää kuin USA:ssa tai EU-maissa keskimäärin.

EU-maiden keskimääräinen kasvuvauhti oli vuoden 2008 toisella neljänneksellä vajaan prosentin. USA:ssa teollisuustuotannon kasvu jäi 0,3 prosenttiin. Viimeksi kasvu on ollut näin hidasta EU-maissa vuoden 2005 toisella neljänneksellä ja USA:ssa vuoden 2002 toisella neljänneksellä. Suurista EU-maista teollisuustuotannon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä Saksassa mutta kääntyi laskuun Ranskassa. EU-maista nopeinta teollisuustuotannon kasvu oli Puolassa ja Liettuassa.

Metalliteollisuus ja kemianteollisuus olivat alkuvuonna Suomen teollisuustuotannon kasvun pääasiallisena moottorina. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuudessa sekä tekstiiliteollisuudessa tuotannon volyymi supistui sekä ensimmäisellä että toisella vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä volyymi supistui hienoisesti myös elintarviketeollisuudessa.

Alkuvuoden osalta ero kausitasoitetun teollisuuden volyymi-indeksin ja kausitasoittamattoman indeksin välillä on poikkeuksellisen suuri. Kausitasoitettuna koko teollisuuden volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3,8 ja toisella 2,2 prosenttia vuodentakaisesta. Kausitasoittamattomana volyymin kasvu olikin vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta vain 1,7 prosenttia mutta toisella neljänneksellä 3,8 prosenttia vuodentakaisesta. Ero johtuu siitä, että pääsiäislomat ajoittuivat tänä vuonna ensimmäiselle neljännekselle ja viime vuonna toiselle neljännekselle.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008