Teollisuuden toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvu hidastui EU-maissa ja USA:ssa
  3. Tuottajahintojen nousu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä
  4. Erityisesti kotimaan myynnin kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa
  5. Teollisuuden palkkasumma kasvoi; työllisten määrä lähes ennallaan
  6. Teollisuusyritysten suhdanneodotukset heikkenivät selvästi
  7. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  8. Fokus: TOL 2008 -siirtymän myötä tapahtuvia muutoksia teollisuuden tilastoissa
  9. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  10. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Erityisesti kotimaan myynnin kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa

Toisella vuosineljänneksellä koko teollisuuden liikevaihdon kasvu oli ripeämpää kotimaan myynnissä kuin viennissä: kotimaan myynti kasvoi lähes 12 prosenttia ja vientiliikevaihto vajaat 8 prosenttia vuotta aiemmasta.

Sama ilmiö näkyy teollisuuden tuottajahintaindeksissä, jonka mukaan kotimaahan myytyjen tavaroiden tuottajahintojen nousu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä lähes 6 prosenttiin vuodentakaisesta. Sen sijaan vientihintojen nousuvauhti hidastui jonkin verran kasvaen huhti-kesäkuussa vajaat 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Kotimaan liikevaihto kasvoi vientiliikevaihtoa nopeammin erityisesti elintarviketeollisuudessa ja metalliteollisuudessa.

Sekä viennin että kotimaan myynnin kasvu oli nopeinta kemianteollisuudessa. Vienti ja kotimaan myynti kasvoivat yhä reippaasti myös metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa, jossa liikevaihdon kasvu on jatkunut vahvana vuoden 2003 lopulta lähtien. Nopeaa sekä kotimaan myynnin että vientiliikevaihdon kasvua esiintyi yhä myös elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa. Puu- ja paperiteollisuudessa sen sijaan liikevaihdon kehitys kääntyi negatiiviseksi viennin osalta vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä ja kotimaan myynnin osalta vuoden 2008 alussa; toisella vuosineljänneksellä 2008 puu- ja paperiteollisuuden vientiliikevaihto supistui 7,2 prosenttia ja kotimaan myynti 2,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuvio 4. Koko liikevaihdon, kotimaan liikevaihdon ja vientiliikevaihdon kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008