Rakentamisen toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen aloitusten väheneminen kiihtyi
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa voimakasta kasvua
  4. Maa- ja vesirakentamisen kustannusten nousu kiihtyi
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee edelleen
  6. Suhdannenäkymät negatiiviset
  7. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  8. Fokus: Toimialaluokitus uudistuu - erikoistunut rakennustoiminta syntyy
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Rakennusyritysten liikevaihto kasvaa edelleen vauhdilla, mutta rakentamisen tuotannon kasvu on taittunut kohti hiipuvaa kasvua. Toistaiseksi olemme hidastuvan kasvun vaiheessa, käynnissä oleva tuotanto ei siis ole vielä alkanut supistua vaikkakin ennakoivat indikaattorit, kuten rakennusluvat ja rakennushankkeiden aloitukset lupailevat miinusmerkkisiä lukuja vuoden lopulle. Rakennusalan työllisten määrä kasvoi ja työttömien määrän supistui edelleen toisella neljänneksellä. Suomalaisten ja Suomen talous on kuluttajabarometrin ja julkaistujen tilastolukujen valossa tähän saakka selvinnyt hyvin kansainvälisen talouden heikkenemisestä, mutta vaikutukset alkavat vähitellen näkyä myös Suomessa. Hinta- ja kustannuspaineet ovat tuntuvasti lisääntyneet. Inflaatio on kiihtynyt selvästi viime kuukausina ja rakentamisen kustannusindeksitkin osoittavat rakentamisen kustannustason kohoavan nopeasti vaikkakin nousun voimakkain vaihde näyttää taittuneen kun rakennustuotannon kasvu on alkanut hiipua.

EK-barometrin mukaan rakennusalalla uskotaan suhdannetilanteen heikkenevän. Myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennushankkeiden määrät ovat vähentyneet jo selvästi. Näiden lukujen valossa käynnissä oleva rakennustuotanto verrattuna vuoden takaiseen tulee vähenemään loppuvuodesta. Myös kuluttajien näkemykset tulevaisuudesta ovat heikentyneet ja tukevat näkemystä talouden jäähtymisestä. Viime kuukausien kuluttajabarometrin luvut ovat olleet heikoimpia sitten 1990-luvun taitteen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008