Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kehittämispolitiikkaan ei odotusten mukaista otetta Kainuussa

  1. Lähtökohdat Kainuun hallintokokeilulle - miksi juuri Kainuu?
  2. Hallintokokeilun tarkoitus ja tavoitteet
  3. Maakunta päättää rahoista ja hyvinvointipalveluista
  4. Kehittämispolitiikka lähtökuopissaan Kainuussa
  5. Pettymystä maakuntavaltuuston toimintaan
  6. Valtion tukea saatu vain vähän
  7. Suurimmat haasteet hallintotavassa ja -kulttuurissa
  8. Yhteinen näkemys, yhteiset tavoitteet
  9. Maakuntajohdon rooli ja vastuu suuri

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Maakuntajohdon rooli ja vastuu suuri

Kainuun kuntatalouden perustan vahvistuminen on ensimmäinen edellytys sille, että maakunnassa pystytään ylläpitämään kutakuinkin tasapuoliset ja kattavat hyvinvointipalvelut. Uuden maakuntavaltuuston on otettava maakunnan kehittämiseen edeltäjäänsä tuntuvasti aktiivisempi ote.

Elinkeinopoliittisiin ja aluekehittämisen linjauksiin on kiinnitettävä Kainuussa nykyistä enemmän huomiota tulevaisuudessa erityisesti siksi, että paperiteollisuuden vaikeudet ja UPM:n Kajaanin paperitehtaan sulkeminen vuoden loppuun mennessä uhkaavat joidenkin arvioiden mukaan välillisesti jopa toista tuhatta työpaikkaa Kainuussa. Maakunnan rooli ja vastuu aluekehitys- ja yritystukirahojen suuntaajana Kainuun rakennemuutoksen prosessissa on suuri. Maakuntajohdon on haluttava ja pystyttävä ottamaan Kainuun tilanne haltuunsa.

Lähteet:

Airaksinen, J. & Haveri, A. & Jäntti, A. 2005. Siniset ajatukset - sanoista tekoihin. Kainuun hallintokokeilun arviointi. Ensimmäinen väliraportti. Sisäasiainministeriön julkaisuja 37/2005.

Laki Kainuun hallintokokeilusta (343/2003).

Perttunen, J. 2002. Sininen Kainuu - ajatuksesta toiminnaksi. Selvitysmies Juhani Perttusen ehdotukset Kainuun hallintokokeilun toteuttamiseksi. Helsinki. Sisäasiainministeriö.

Heidi Pyykkönen on toiminut Tampereen yliopiston suorittamassa Kainuun hallintokokeilun arviointihankkeessa tutkijana. Tällä hetkellä Pyykkönen toimii Pirkanmaan liitossa aluekehityssuunnittelijana.

Heidi Pyykkösen pro gradu -tutkielma Valtionhallinnon ja maakunnan väliset suhteet Kainuun hallintokokeilussa tarkastettiin Tampereen yliopistossa syyskuussa 2008. Tutkielma on osa loppuvuodesta 2008 ilmestyvää Kainuun hallintokokeilun laajempaa arviointiraporttia.

Pro gradu -tutkielma on saatavilla kokonaisuudessaan sähköisesti Tampereen yliopiston tutkielmatietokannasta: http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03329.pdf.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 11.11.2008