Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Hyvinvoinnin seuranta vaatii uusia mittareita

  1. Bkt:n käyttö johtaa harhaan
  2. Vihreä bkt ei tarjoa ratkaisua
  3. Yhdysvalloissa kehitetty hyvinvoinnin mittareita
  4. EU pohtii hyvinvointivaltion kuvaamista
  5. Komposiitti-indikaattoreita kehitteillä
  6. Yksilön perusonnellisuuden taso on melko vakio

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vihreä bkt ei tarjoa ratkaisua

1980- ja 1990-luvuilla keskusteltiin vihreästä bkt:sta, joka vähentäisi ympäristöhaittojen ja luonnonvarojen kulutuksen rahamääräiset arvot kansantuotteesta. Koelaskelmien mukaan vihreä bkt muutti kuitenkin melko vähän kuvaa kehityksestä, sillä se huomioi ympäristöhaittojen vaikutukset hyvin suppeasti ja varovaisesti. Erityisen vaikeaa oli ympäristöhaittojen kattava arviointi ja niiden oikea hinnoittelu.

Käyttökelpoisia hyvinvoinnin mittareita on ylipäätään vaikea johtaa tuotantoa koskevista tilastoista kuten kansantalouden tilinpidosta. Hyvinvointia ja onnellisuutta tulisi pikemminkin ryhtyä tarkastelemaan ihmisestä itsestään käsin. Toisaalta pelkästään ihmisten kokeman onnellisuuden tarkastelu ei tuota riittävästi tietoa taloudellisen kasvun ja ympäristön suhteesta, vaan hyvinvoinnin mittaaminen edellyttää laajempaa talous-, sosiaali- ja ympäristötekijöiden tarkastelua. Ihmisen kokemaa taloudellista hyvinvointia seuraavat mittarit kuvaavatkin vain pientä osaa ihmisen onnellisuudesta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 11.11.2008