Hyvinvoinnin seuranta vaatii uusia mittareita

  1. Bkt:n käyttö johtaa harhaan
  2. Vihreä bkt ei tarjoa ratkaisua
  3. Yhdysvalloissa kehitetty hyvinvoinnin mittareita
  4. EU pohtii hyvinvointivaltion kuvaamista
  5. Komposiitti-indikaattoreita kehitteillä
  6. Yksilön perusonnellisuuden taso on melko vakio

Koko dokumentti yhdellä sivulla


EU pohtii hyvinvointivaltion kuvaamista

Bkt-mittarin puutteisiin ja kestämättömään talouskehitykseen on havahduttu myös Euroopan unionissa. EU järjesti vuoden 2007 lopulla Brysselissä Beyond GDP -konferenssin, jossa pohdittiin EU-yhteiskuntiin paremmin sopivien mittareiden kehittämistä. Myös OECD on käynnistänyt oman hyvinvoinnin mittaamisen kehittämishankkeensa.

EU:n strategiat edellyttävät hyvinvointivaltion keskeisinä päämäärinä pitämien asioiden painottamista kun taas yhdysvaltalaiset ISEW- ja GPI-mittarit lähtevät tarkastelussaan liikkeelle yksittäisestä ihmisestä. EU:n ongelmana on, että hyvätkin poliittiset strategiat, ohjelmat ja tavoitteet kompastuvat toteutusvaiheessa, jos sopivia seurantavälineitä ja tarvittavia tilastotietoja ei ole käytettävissä. Tämä onkin tilastoalalle suuri haaste.

Seurantavälineiden kehittämisen haasteena on ensinnäkin se, että hyvinvointi ja onnellisuus ovat käsitteinä moniulotteisia, subjektiivisia ja vaikeasti määriteltäviä. Toiseksi standardoitu tilastointi vaatii runsaasti eri osapuolten yhteisymmärrystä ja keskinäisiä sopimuksia. Onnellisuuden ja hyvinvoinnin komponentit ovatkin vielä ratkaisematta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 11.11.2008