Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Pisa-koululaiset huolissaan tulevaisuuden ympäristöstä

  1. Norjalaiset vähiten, turkkilaiset eniten huolestuneita
  2. Ilman saasteet ja veden puute erottelevat maiden huolestuneisuutta
  3. Tytöt huolestuneempia kuin pojat
  4. Vanhempien koulutus vaikuttaa huoleen vain vähän
  5. "Pystyvyysusko" vähentää pessimismiä
  6. Korostetaanko huolia liikaa julkisuudessa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ilman saasteet ja veden puute erottelevat maiden huolestuneisuutta

Kuvioissa 2 ja 3 on muutamien maiden profiileja kuuden huolestuneisuustekijän mukaan. Nykytilan osalta käy ilmi, että ilman saasteet ja veden puute huolestuttavat italialaisia ja portugalilaisia sekä myös ranskalaisia. Sen sijaan Pohjoismaissa näistä tunnetaan vain vähäistä huolta.

Kuvio 2. Suomen, Ruotsin ja Ranskan tutkimusajankohtaa ja tulevaisuutta koskevat maaprofiilit.1

1 Kaikkien maiden keskiarvo = 100.

Lähde: PISA 2006 -mikrodata.

 

Kuvio 3. Norjan, Italian ja Portugalin tutkimusajankohtaa ja tulevaisuutta koskevat maaprofiilit.1

1 Kaikkien maiden keskiarvo = 100.

Lähde: PISA 2006 -mikrodata.

Meksikolaisille ilma ei ole erityisen suuri huolen aihe, mutta vesi sen sijaan on - sama koskee australialaisia. Norjalaisia ei huoli näiltä osin paina erityisemmin tulevaisuudessakaan, mutta suomalaiset pelkäävät erityisesti ilman saastuvan. Ruotsissa tulevaisuuden huoli on vähäisempää kuin Suomessa; ruotsalaiset koululaiset kuitenkin pelkäävät suomalaisia enemmän kasvi- ja eläinlajien sukupuuttoon kuolemista.

Ranska on kiinnostava maa siinä mielessä, että ranskalaisten tulevaisuutta koskeva suhteellinen huoli ei merkittävästi poikkea nykytilaa koskevasta huolesta. Meillä Suomessa tulevaisuutta koskeva huoli on selvästi suurempi kuin huoli nykytilasta.

Koululaisten käsitykset kasvien ja eläinten sukupuuttoon kuolemisesta ja ydinjätteestä eroavat melko vähän eri maissa. Ilmeisesti niitä koululaiset eivät pidä yhtä polttavina kysymyksinä kuin esimerkiksi saastunutta ilmaa. Italiassa eri huolenaiheita koskevat erot ovat erityisesti nykytilan osalta huomattavat; alhaisin arvo koskee ymmärrettävästi ydinjätettä, sillä maassa ei ole ydinvoimaloita.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009