Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Pisa-koululaiset huolissaan tulevaisuuden ympäristöstä

  1. Norjalaiset vähiten, turkkilaiset eniten huolestuneita
  2. Ilman saasteet ja veden puute erottelevat maiden huolestuneisuutta
  3. Tytöt huolestuneempia kuin pojat
  4. Vanhempien koulutus vaikuttaa huoleen vain vähän
  5. "Pystyvyysusko" vähentää pessimismiä
  6. Korostetaanko huolia liikaa julkisuudessa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tytöt huolestuneempia kuin pojat

Meille ei ollut etukäteen ollenkaan selvää, miten sukupuoli ja huolestuneisuus korreloivat keskenään. Kuvittelimme, että ero muuttuisi siirryttäessä nykytilaa koskevista arvioista tulevaisuuteen, mutta näin ei ole. Pojat ovat vähemmän huolissaan kuin tytöt tämän hetken ympäristön tilasta ja myös optimistisempia tulevaisuuden suhteen. Meillä Suomessa tilanne on täsmälleen sama. Erityisen yllättävää on se, että sama tulos koskee kaikkia kuutta ympäristöasiaa.

Luonnontieteen testissä menestymisellä on positiivinen korrelaatio nykytilasta huolestumisen kanssa 34 maan aineistolla mitattuna. Suomessa korrelaatio on kuitenkin päinvastainen. Syyksi voidaan arvella sitä, että Suomessa "tieto vähentää tuskaa", onhan suomalaisten koululaisten osaaminen selvästi paras Pisa-tutkimuksen mukaan. Tarkasteltaessa kutakin kuutta ympäristöasiaa erikseen, tulos on muuten yhteneväinen, mutta paremmat osaajat ovat vähemmän huolissaan veden puutteesta ja ydinjätteestä.

Osaaminen sen sijaan lisää tulevaisuuden pessimismiä sekä 34 maan aineistolla että Suomessa. Tulos on sama kaikkien kuuden ympäristöasian suhteen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009