Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Pisa-koululaiset huolissaan tulevaisuuden ympäristöstä

  1. Norjalaiset vähiten, turkkilaiset eniten huolestuneita
  2. Ilman saasteet ja veden puute erottelevat maiden huolestuneisuutta
  3. Tytöt huolestuneempia kuin pojat
  4. Vanhempien koulutus vaikuttaa huoleen vain vähän
  5. "Pystyvyysusko" vähentää pessimismiä
  6. Korostetaanko huolia liikaa julkisuudessa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


"Pystyvyysusko" vähentää pessimismiä

Kiinnostus luonnontieteisiin tuntuu lisäävän huolta nykytilasta, mutta vähentää tulevaisuutta koskevaa pessimismiä. Suomessa tilanne on sama muuten, mutta tulevaisuuden osalta ei yhteyttä ole havaittavissa.

Nykytilaa koskeva huolestuminen lisääntyi pystyvyysuskon noustessa, mutta tulevaisuuden pessimismi sen sijaan vähentyi. Suomessa tulos oli sama nykytilan osalta, mutta tulevaisuuden näkymien osalta yhteyttä ei ollut. - Edellä määrittelimme pystyvyysuskon useista luonnontieteitä koskevista kysymyksistä muodostetuksi mittariksi, joka mittaa vastaajan uskoa selvitä tietyistä tehtävistä.

Jos koulut järjestivät luonnontieteisiin liittyvää luokkahuoneen ulkopuolista toimintaa enemmän, tunsivat oppilaat enemmän huolta sekä nykytilasta että tulevaisuuden kehityksestä. Ilmeisesti tällainen toiminta siis havahduttaa koululaiset näkemään ympäristön ongelmia, olivatpa ne todellisia tai liioiteltuja. Suomen aineiston analyysissä ei merkitsevää yhteyttä kuitenkaan ollut; tulosta selittänee ainakin osaksi se, että Suomessa tällaista toimintaa on suhteellisen vähän.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009