OECD tutki tulonjaon muutokset

  1. Tulojen muutos
  2. Mitkä tekijät ovat muutosten taustalla?
  3. Omaisuustulojen kasvu vaikuttaa Suomessa
  4. Tuloerojen kasvu ollut merkittävää

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Omaisuustulojen kasvu vaikuttaa Suomessa

Syytä tuloerojen kasvuun onkin haettava muista kuin palkkatuloista. Yrittäjätulot ja voimakkaasti keskittyneet omaisuustulot ovat vaikuttaneet tuloerojen kasvuun, ja näin on käynyt erityisesti Pohjoismaissa 2. Suomessa tuloeroja ovat kasvattaneet nimenomaan omaisuustulot, jotka ovat pääsääntöisesti pääomatuloina verotettuja 3. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa käytössä oleva eriytetty tuloverojärjestelmä, jossa ansiotuloja verotetaan progressiivisesti ja pääomatuloja suhteellisesti, on yhdessä pääomatulojen tulo-osuuden nousun kanssa keskeinen osatekijä tuloerojen kasvussa.

Tulonsiirtojen ja verotuksen kautta tapahtuvan tulojen uudelleenjaon väheneminen on merkittävä piirre useiden maiden tuloerojen kasvussa. Näin on käynyt muun muassa kaikissa Pohjoismaissa. Tulonsiirtojen uudelleen jakavaa vaikutusta käsittelevä luku OECD:n raportissa on valitettavasti Suomen osalta vertailukelvoton, sillä Suomen osalta työeläkkeitä on käsitelty markkinatulona (omaisuustulona) eikä tavanomaisen käytännön mukaisesti julkisena tulonsiirtona. Tämä on ongelma, koska tulonsiirtojen tasaavaa vaikutusta arvioidaan suhteessa markkinatuloihin.

Raportissa tehdään arvioita tuloeroista laajennetulla tulokäsitteellä ottamalla huomioon myös julkiset hyvinvointipalvelut (terveys- ja koulutuspalvelut, sosiaalinen asuminen). Hyvinvointipalvelut tasoittavat rahatulojen jakautumista, sillä ne kohdentuvat suhteellisen tasaisesti tuloviidenneksiin, jolloin pienituloisemmat hyötyvät niistä suhteellisesti suurituloisia enemmän (ks. Lindqvistin artikkeli tässä lehdessä). Niiden huomioiminen ei kuitenkaan merkittävästi muuta maiden välistä järjestystä tuloerojen suhteen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009