OECD tutki tulonjaon muutokset

  1. Tulojen muutos
  2. Mitkä tekijät ovat muutosten taustalla?
  3. Omaisuustulojen kasvu vaikuttaa Suomessa
  4. Tuloerojen kasvu ollut merkittävää

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tuloerojen kasvu ollut merkittävää

OECD tulkitsee tuloerojen kasvun olleen kohtuullista, mutta merkittävää ("Moderate but significant"). Suomessa tuloerojen kasvu on ollut kolminkertaista OECD-maiden keskiarvoon verrattuna prosenttiyksiköistä laskien. Muutoksen voi siten sanoa olleen merkittävää, vaikka tulkintaan vaikuttavat myös asenteet suhteellisia tuloeroja kohtaan. Samaan aikaan kotitalouksien tulokehitys on ollut ripeää ja pienituloisuus kiinteällä rajalla määriteltynä ("absoluuttinen" tuloköyhyys) sekä itse koetut toimeentulovaikeudet selvästi vähentyneet (Tilastokeskus 2008).

Osa tuloerojen muutoksista on luonnollista seurausta demografisista tekijöistä ja yleisestä talouskehityksestä. Lienee kuitenkin selvää, että tuloerojen kasvu sisältää myös eriarvoisuuden kasvua tai ainakin eriarvoiseksi koettua kasvua. Tässä viimesijaisen perusturvan reaalitasojen heikko kehitys suhteessa työ- ja omaisuustuloihin sekä eriytetty tuloverojärjestelmä ja sen niin sanottu muuntamisongelma (lähinnä työtulojen muuntaminen osinkotuloksi) ovat keskeisiä tekijöitä.

______

1  Gini-kertoimen muutoksen arviointi prosenttiyksikköinä tai prosentteina ei ole ongelmatonta, mutta näin OECD tietoja raportoi.
2  Tietojen vertailukelpoisuus erityisesti omaisuustuloissa on suuri ongelma, ja on tietysti aiheellista kysyä, mikä merkitys on sillä, että Pohjoismaissa tuloja kyetään mittaamaan rekistereistä, kun muualla joudutaan turvautumaan pitkälti haastattelutietoihin.
3  OECD:n tutkimuksen tulokäsite ei sisällä myyntivoittoja tai laskennallista asuntotuloa.

Lähteet:

Atkinson, A. B. - L. Rainwater - T. M. Smeeding, 1995. Income Distribution in the OECD Countries. Social Policy Studies No. 18. OECD. Paris.
OECD, 2008. Growing unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries. OECD. Paris.
Tilastokeskus, 2008.Tulonjakotilasto 2006.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009