Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus III/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotanto kääntyi laskuun Suomessa, EU-alueella ja USA:ssa
  3. Tuottajahinnat kohosivat runsaat 5 prosenttia vuodentakaisesta
  4. Kotimaan myynti kasvoi enemmän kuin myynti ulkomaille
  5. Teollisuuden palkkasumman kasvuvauhti hidastui
  6. Teollisuusyritysten suhdannenäkymät heikkenivät nopeasti
  7. Fokus: Teollisuusyritykset siirtyneet ahkerasti ulkomaille
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuustuotanto kääntyi laskuun Suomessa, EU-alueella ja USA:ssa

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä Suomen teollisuustuotannon kausitasoitettu volyymi väheni 0,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vielä edellisellä neljänneksellä kasvua kertyi 1,5 prosenttia ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,0 prosenttia. Suomessa teollisuustuotannon volyymi ei pienentynyt kuitenkaan yhtä voimakkaasti kuin USA:ssa tai EU-maissa keskimäärin.

EU-maiden teollisuustuotanto pieneni vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 1,5 prosenttia vuodentakaisesta ja USA:ssa 2,6 prosenttia. Vielä edellisellä vuosineljänneksellä tuotanto oli kasvussa sekä USA:ssa että EU-alueella. EU-maista teollisuustuotannon kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä nopeinta Puolassa ja Slovakiassa. Eniten tuotanto väheni Latviassa ja Espanjassa.

Suomessa tuotannon volyymi supistui kausitasoitettuna kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi metalliteollisuudessa. Puu- ja paperiteollisuudessa sekä tekstiiliteollisuudessa tuotannon volyymi supistui kaikilla kolmella vuosineljänneksellä. Elintarviketeollisuudessa tuotanto kääntyi laskuun toisella ja kemianteollisuudella kolmannella vuosineljänneksellä.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2009