Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus III/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotanto kääntyi laskuun Suomessa, EU-alueella ja USA:ssa
  3. Tuottajahinnat kohosivat runsaat 5 prosenttia vuodentakaisesta
  4. Kotimaan myynti kasvoi enemmän kuin myynti ulkomaille
  5. Teollisuuden palkkasumman kasvuvauhti hidastui
  6. Teollisuusyritysten suhdannenäkymät heikkenivät nopeasti
  7. Fokus: Teollisuusyritykset siirtyneet ahkerasti ulkomaille
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuuden palkkasumman kasvuvauhti hidastui

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys pysyi kolmannella vuosineljänneksellä koko teollisuuden osalta suurin piirtein vuodentakaisella tasollaan; kasvua kertyi 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Avoimia työpaikkoja oli teollisuudessa kolmannella neljänneksellä selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden palkkasumman kasvuvauhti hidastui toisen neljänneksen noin 5 prosentista kolmannen neljänneksen 1,6 prosenttiin. Kehitys vaihteli toimialoittain. Eniten palkkasumma kasvoi kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Puu- ja paperiteollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa palkkasumma supistui eniten. Puu- ja paperiteollisuudessa palkkasumma on pienentynyt vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa palkkasumman kehitys on vaihdellut voimakkaasti eri neljänneksillä, ja koko alkuvuonna palkkasumma on kuitenkin kasvanut 4,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuvio 5. Koko teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja tuotannon kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2009