Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus III/2008

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrä vähentyi
  4. Kaupan näkymät heikentyneet selvästi
  5. Fokus: Kuluttajien talousluottamus kuralla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Fokuksen kirjoittaja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Myynnin arvo kasvoi edelleen huomattavasti nopeammin kuin myynnin määrä tukku- ja vähittäiskaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä väheni kuitenkin hieman verrattuna vuodentakaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä vähenee myös vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset loppuvuodelle ja varsinkin alkuvuodelle olivat vaatimattomat. Vuoden 2008 neljänneltä neljännekseltä saatujen ennakkotietojen pohjalta kaupan liikevaihdon kasvu on pysähtynyt.

Tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa myynnin poikkeuksellisen voimakas kasvu jatkui edelleen heinä-syyskuussa. Myös autokaupassa liikevaihto kasvoi nopeasti. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori oli yhä kohtuullisen korkealla tasolla, vaikka se heikkeni edelliseen neljännekseen verrattuna. Alan myynnin odotettiin kasvavan vain hieman neljännellä neljänneksellä ja jopa pysähtyvän alkuvuonna. Lisäksi työllisten määrän arvioitiin vähenevän lähikuukausina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2009