Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus III/2008

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrä vähentyi
  4. Kaupan näkymät heikentyneet selvästi
  5. Fokus: Kuluttajien talousluottamus kuralla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui

Kaupan alan liikevaihto nousi vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 10,6 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitys oli heinä-syyskuussa viime vuosien keskimääräistä kasvua selkeästi voimakkaampaa. Kaupan alan erittäin suotuisaa kehitystä piti yllä etenkin tukkukauppa.

Taulukko 1. Liikevaihdon neljännesvuosittaiset vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala I-IV/2007 I-III/2008 II/2008** III/2008
Kauppa yhteensä (100%) 7,0 9,8 10,9 10,6
Autokauppa (18,7%)* 5,4 5,7 6,7 6,7
Tukkukauppa (57,7%) 7,4 12,3 13,3 13,8
Vähittäiskauppa (23,6%) 6,9 6,9 8,1 5,8
- päivittäistavarakauppa (8,6%) 6,0 8,7 8,5 8,7
- tavaratalokauppa (4,4%) 7,9 5,7 8,7 4,5
* Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2005
** Kunkin ajanjakson vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon

Autokaupan liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa yhtä paljon kuin edellisellä neljänneksellä. Polttoaineiden vähittäiskaupan liikevaihto kohosi nopeammin kuin autokaupan liikevaihto polttoaineiden hintojen ollessa huomattavasti edellisvuotta korkeammalla tasolla. Polttoaineiden myyty määrä sen sijaan supistui yhä.

Tukkukaupan liikevaihdon poikkeuksellisen voimakas kasvu jatkui heinä-syyskuussa. Tukkukaupan kasvua vauhditti myös kolmannella neljänneksellä erityisesti puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa sekä maatalousraaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa. Toimialojen liikevaihto kasvoi huomattavasti nopeammin kuin tukkukauppa keskimäärin. Sen sijaan taloustavaroiden tukkukaupan liikevaihto kohosi huomattavasti tukkukaupan keskimääräistä kehitystä vähemmän heinä-syyskuussa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon reipas kasvu jatkui myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kohosi varsinkin tietokonelaitteiden ja tietoliikennevälineiden vähittäiskaupassa. Päivittäistavarakaupassa hinnat ovat nouseet huomattavasti edellisvuodesta ja alan liikevaihdon kasvu oli kolmannellakin neljänneksellä nopeampaa kuin vähittäiskaupassa. Kodintekniikan liikevaihto putosi sen sijaan merkittävästi heinä-syyskuussa, kun edelliselle vuodelle osui samaan ajankohtaan antennitalouksien digiboxien myyntipiikki.

Tietokonelaitteiden ja tietoliikennevälineiden vähittäiskaupan myynti on noussut eniten tammi-syyskuussa vuonna 2008. Lisäksi päivittäistavarakauppa on kasvanut muuta vähittäiskauppaa nopeammin. Optisen alan vähittäiskaupan liikevaihto on supistunut ja myös kirjojen vähittäiskaupan myynti on kehittynyt maltillisesti tammi-syyskuussa.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut 2000-luvulla suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Sen sijaan Saksassa vähittäiskaupan liikevaihto on kasvanut vaisusti 2000-luvulla. Ranskassa, Suomessa ja EU:ssa vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä. Saksassa liikevaihto kohosi sen sijaan nopeammin kuin edellisellä neljänneksellä.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan liikevaihdon* kehitys neljänneksittäin eri maissa

* Kuvion 2 sarjat ovat kausitasoitettuja

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2009