Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus III/2008

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrä vähentyi
  4. Kaupan näkymät heikentyneet selvästi
  5. Fokus: Kuluttajien talousluottamus kuralla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan alalla työllisten määrä vähentyi

Kaupan alan työllisten määrä väheni hieman vuoden kolmannella neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna. Alan työllisten määrä kasvoi vain tukkukaupassa ja sielläkin kasvu oli vähäistä. Työllisten määrä vähentyi hieman autokaupassa sekä vähittäiskaupassa. Vähittäiskauppa työllistää puolet kaupan alan henkilöstöstä.

Kaupan alan palkkasumma ylitti heinä-syyskuussa edellisvuoden tason 9,1 prosentilla. Vuonna 2007 kaupan palkkasumma nousi 6,3 prosenttia. Alan palkkasumman kehitys kolmannella neljänneksellä oli nopeampaa kuin koko taloudessa, sillä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma kohosi heinä-syyskuussa 7,1 prosenttia.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Kaupan alalla osa-aikaisten määrä kasvoi heinä-syyskuussa runsaan prosentin vuodentakaisesta. Kun toimialalla työssä olleiden määrä pysyi lähes ennallaan, niin osa-aikaisten osuus kaikista kaupan alalla työssä olleista oli kolmannella neljänneksellä lähes samalla tasolla kuin edellisvuotena. Kaupan alalla työssä olleiden osa-aikaisten määrä kasvoi vähittäiskaupassa, mutta laski autokaupassa ja tukkukaupassa.

Kuvio 4. Kaupan työssä olleiden ja osa-aikaisten määrän kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2009