Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus III/2008

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrä vähentyi
  4. Kaupan näkymät heikentyneet selvästi
  5. Fokus: Kuluttajien talousluottamus kuralla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan näkymät heikentyneet selvästi

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa olevan hieman tavanomaista heikomman kolmannen neljänneksen lopussa. Myyntiodotukset loppuvuodelle 2008 ja varsinkin alkuvuodelle 2009 olivat vaatimattomat. Kaupan yritykset arvioivat myös henkilöstönsä lukumäärän hieman vähenevän loka-joulukuussa. Alan suhdanteiden odotettiin heikentyvän vuoden 2008 loppuvuoden aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kolmannen neljänneksen lopun suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori laski kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus oli yhä kohtuullisen korkealla tasolla kolmannen neljänneksen lopussa, mutta uusimpien luottamusta kuvaavien tietojen perusteella luottamus on heikentynyt yhä. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset odottivat myynnin kasvavan vain hieman neljännellä neljänneksellä ja jopa pysähtyvän alkuvuonna. Myös työllisten määrän odotettiin vähenevän lähikuukausina. Lisäksi alan yritykset arvioivat myyntihintojen nousevan yhä vuoden neljännellä neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaisempaa luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset kuin saldolukujen taso. Suomessa, Saksassa ja koko EU-alueella auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus heikkeni kolmannen neljänneksen lopussa kolmen kuukauden takaiseen tasoon verrattuna. EU:n aluella yrittäjien luottamus oli kolmannen neljänneksen lopussa heikompi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2009