Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

EU-kuluttajien luottamus hiipui jo ennen taantumaa

  1. Heikoin luottamus kytee Unkarissa
  2. Poikkeamatarkastelun mukaan Puolassa vielä uskoa jäljellä
  3. USA:ssa kuluttajia haastateltiin jo 30-luvulla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Poikkeamatarkastelun mukaan Puolassa vielä uskoa jäljellä

Eri maiden kansalaisten vastaustapojen välillä esiintyvien systemaattisten erojen vuoksi on absoluuttisten indikaattorilukujen sijasta monesti hyödyllisempää verrata kullekin maalle laskettuja indikaattorilukujen poikkeamia kyseisen maan pitkäaikaisesta indikaattorikeskiarvosta. Näin saadaan erilaiset maat vertailussa samalle viivalle tarkasteltavan kuukauden osalta. Tämä on myös ainoa keino saada kaikki 27 EU-maata mahtumaan vertailukelpoisesti samaan kuvioon (Kuvio 2).

Kuvio 2. Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta*

* laskettu kausitasoitetuista sarjoista; keskiarvo: 10/1995-; Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, January 2009

Kuvio 2 vahvistaa, että suhdannekuva on tällä hetkellä keskimääräiseen suhteutettuna hyvin heikko kautta lähes koko EU:n. Ainoastaan Puolassa on jonkin verran "myönteistä" taloususkoa jäljellä. Muutenkin kärjessä on useita uusia EU-maita, joissa riittää yhä rippeitä EU-jäsenyyden tuomasta talousoptimismin hengestä. EU:n suurista maista myös Italia on mukana kärkiviisikossa ja lähellä kärkeä ovat myös pohjoiset naapurimme Ruotsi ja Tanska.

Häntäpäässä ovat tällä tarkastelulla jo pitkään siellä majailleet Unkari ja Espanja ja viime aikoina myös kansalaisten mellakointia käsittelevistä uutisista tutut Baltian maat Latvia ja Liettua. Euroalueella on aavistuksen parempi suhteellinen luottamus talouteen kuin EU:ssa yleensä.

Vaikka Suomen absoluuttinen kausitasoitettu indikaattorilukema -3 oli tammikuussa edelleen paras koko EU:ssa, on Suomi indikaattoripoikkeamalla mitaten tällä hetkellä Saksan kanssa jonkinlainen EU:n keskiarvo- tai mediaanimaa kuluttajien luottamuksessa. Vielä pari kuukautta sitten Suomi oli jopa valumassa talouspessimistisimpien kansakuntien joukkoon EU:ssa.

Artikkeli käynnistää kuluttajabarometrin tuloksiin pohjautuvien juttujen sarjan.

____________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.2.2009