Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Nuorten kotitalouksien asema kulutuksessa

  1. Enemmistö nuorten kotitalouksista on työssäkäyviä
  2. Nuorten kotitalouksien kulutusasema heikentynyt
  3. Laman aikana nuorten menot pienenivät eniten
  4. Elämänvaihe määrittää nuorten kuluttamista
  5. Opiskelijan tulot tulevat monista lähteistä
  6. Nuorten palkansaajatalouksien kulutus eriytynyt
  7. Kulutusmenot kasvoivat 1980-luvun taitteen ikäluokassa
  8. Nuorten kotitaloudet panostavat vapaa-aikaan
  9. Miten käy kotitalouksille talouden taantumassa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Nuorten kotitalouksien kulutusasema heikentynyt

Alle 30-vuotiaiden kotitaloudet kuluttivat 18 100 euroa kulutusyksikköä1 kohden vuonna 2006. Nuorten aikuisten kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat reaalisesti 12 prosenttia vuodesta 2001, kun kaikkien kotitalouksien menot kasvoivat keskimäärin 18 prosenttia. Tämän seurauksena nuorten kotitalouksien kulutusasema suhteessa muihin kotitalouksiin heikkeni (kuvio 3). Suhteellinen kulutusasema saadaan vertaamalla eri ikäryhmien kotitalouksien kulutusmenoja kaikkien kotitalouksien keskimääräisiin kulutusmenoihin.

Kuvio 3. Suhteelliset kulutuserot viitehenkilön iän mukaan vuosina 1985, 1990, 1994-1996, 2001 ja 2006. (100=kaikki kotitaloudet.)

Lähde: Kulutustutkimus. Tilastokeskus.

Nuorten kotitalouksien suhteellisen kulutusaseman heikkeneminen alkoi jo 1990-luvulla. Alle 30-vuotiaiden kotitalouksien kulutusmenot kulutusyksikköä kohden laskettuna olivat vielä vuonna 1990 selvästi suuremmat kuin menot kotitalouksilla keskimäärin (kuvio 4). Terhi-Anna Wilska (1999) esittää, että nuorten talouksien lamaa edeltävän ajan kulutuksen keskimääräistä suurempi kasvu heijastelee nuorten optimistisia tulevaisuuden odotuksia. Kulutusjuhla oli mahdollista rahoittaa, sillä ammatissa toimivien osuus nuorten kotitalouksista oli suuri (87 %) ja työttömien talouksien osuus lähes olematon vuonna 1990.

Kuvio 4. Kotitalouksien kulutusmenot viitehenkilön iän mukaan vuosina 1985, 1990, 1994-1996, 2001 ja 2006. Euroa/kulutusyksikkö, vuoden 2006 hinnoin.

Lähde: Kulutustutkimus. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009