Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Nuorten kotitalouksien asema kulutuksessa

  1. Enemmistö nuorten kotitalouksista on työssäkäyviä
  2. Nuorten kotitalouksien kulutusasema heikentynyt
  3. Laman aikana nuorten menot pienenivät eniten
  4. Elämänvaihe määrittää nuorten kuluttamista
  5. Opiskelijan tulot tulevat monista lähteistä
  6. Nuorten palkansaajatalouksien kulutus eriytynyt
  7. Kulutusmenot kasvoivat 1980-luvun taitteen ikäluokassa
  8. Nuorten kotitaloudet panostavat vapaa-aikaan
  9. Miten käy kotitalouksille talouden taantumassa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Nuorten palkansaajatalouksien kulutus eriytynyt

Nuorten kotitalouksien kulutusaseman heikentyminen näyttää johtuvan muista tekijöistä kuin muutoksista opiskelijatalouksien kulutuksessa. Eri-ikäisten palkansaajaryhmien kulutusmenojen tarkastelusta ilmenee, että alle 30-vuotiaiden palkansaajatalouksien kulutusmenojen reaalikasvu jäi jälkeen palkansaajatalouksien keskimääräisestä kulutusmenojen kasvusta.

Parhaiten nuorten kotitalouksista kulutusasemansa kykenivät säilyttämään työntekijätaloudet, joiden kulutusmenot kasvoivat vuosien 2001 ja 2006 välisenä aikana reaalisesti suunnilleen saman verran kuin palkansaajatalouksissa keskimäärin (taulukko 1). Nuorten työntekijätalouksien kulutusmenot olivat noin 19 300 euroa kulutusyksikköä kohden, mikä oli 83 prosenttia alle 30-vuotiaiden ylempien toimihenkilötalouksien menoista. Vuonna 2001 vastaava osuus oli 77 prosenttia. Suhteellisesti vähiten kulutustaan pystyivät lisäämään alemmat toimihenkilötaloudet, joilla kulutusmenojen reaalikasvu jäi 7 prosenttiin.

Taulukko 1. Kotitalouksien kulutusyksikköä kohden laskettujen kulutusmenojen suhteellinen muutos iän mukaan vuosina 2001 ja 2006. (2001=100, vuoden 2006 hinnoin.)

  Ylemmät
toimihenkilöt
Alemmat
toimihenkilöt
Työntekijät Kaikki
palkansaajat
Kaikki ikäryhmät 114 113 117 115
Alle 30-v. 109 107 116 111
30-49 119 115 120 121
50-64 106 108 113 108

Lähde: Kulutustutkimus. Tilastokeskus.

Vaikka myös nuorten toimihenkilötalouksien kulutustaso nousi, jäi menojen kasvu jälkeen työntekijätalouksista. Todennäköisesti työntekijäammateissa työskentelevät nuoret ovat päättäneet opintonsa nuorempina ja vakiinnuttaneet asemansa työmarkkinoilla aiemmin kuin toimihenkilöammatteihin opiskelevat. Nuorten työntekijätalouksien tulot ovat lähellä vanhempien työntekijätalouksien tuloja, jolloin kulutusmenojen erot näiden ryhmien välillä ovat pienet. Varsinkin ylemmiksi toimihenkilöiksi tullaan myöhemmällä iällä, mikä näkyy heidän suhteellisen osuutensa kasvuna vanhemmissa ikäryhmissä. Urakehityksen myötä näiden talouksien kulutusedellytykset näyttävät paranevan myöhemmin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009