Kööpenhaminan ilmastosopimukselta odotetaan konkretiaa

  1. EU15-mailla tiukka tavoite
  2. Saksa vähentänyt päästöjään merkittävästi
  3. Yhdysvallat lupaa uusia linjauksia
  4. Venäjä suoriutunee Kioto-velvoitteestaan
  5. Kehitysmailla erilaiset valmiudet
  6. Kiinan päästöt yli USA:n tason
  7. Raportointia vaaditaan kaikilta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Saksa vähentänyt päästöjään merkittävästi

EU15-maista Saksalla on suurimmat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt. Saksa on kuitenkin pystynyt vähentämään päästöjään merkittävästi ja on vuoden 2007 päästöillään alittanut sille asetetun 21 prosentin päästövähennystavoitteen.

Nopeaan päästöjen vähenemiseen vaikutti etenkin vuosina 1990-1995 Saksojen yhdistymisen myötä tehostunut energian tuotanto, vähempipäästöisten polttoaineiden käyttö sekä uusiutuvien energialähteiden lisääntynyt käyttö.

EU15-maiden päästöistä Suomen osuus on alle 2 prosenttia. Suomen päästöt olivat vuonna 2007 noin 78,3 miljoonaa hiilidioksiditonnia, mikä ylitti noin 10 prosentilla Kioton tavoitetason. Uudessa Ilmasto- ja energiastrategiassa Suomi laskee kuitenkin pääsevänsä Kioton tavoitteisiin muun muassa päästökaupan ja muiden Kioton mekanismien avulla.

Kuvio 1. EU15-maiden kasvihuonekaasupäästöjen kehitys suhteessa Kioton tavoitepolkuun

Kuvio 2. Kasvihuonekaasupäästöt eräissä maissa, milj. t CO2 ekv.

* v. 2007 tietoa ei ole vielä saatavilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009