Kööpenhaminan ilmastosopimukselta odotetaan konkretiaa

  1. EU15-mailla tiukka tavoite
  2. Saksa vähentänyt päästöjään merkittävästi
  3. Yhdysvallat lupaa uusia linjauksia
  4. Venäjä suoriutunee Kioto-velvoitteestaan
  5. Kehitysmailla erilaiset valmiudet
  6. Kiinan päästöt yli USA:n tason
  7. Raportointia vaaditaan kaikilta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yhdysvallat lupaa uusia linjauksia

Yhdysvallat painii omassa sarjassaan teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjen tuottajana. Vuonna 2006 sen päästöt olivat 7 017 miljoonaa hiilidioksiditonnia. USA:n kokonaispäästöt ovat kasvaneet vuodesta 1990 lähes 15 prosenttia. Päästökehitykseen on vaikuttanut etenkin fossiilisten polttoaineiden polton ja sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöjen voimakas kasvu. Noin kolmannes päästöistä allokoituu teollisuudelle ja kolmannes liikenteelle.

USA ei ole ratifioinut Kioton sopimusta. Kansainvälisellä yhteisöllä on kuitenkin suuria odotuksia Yhdysvaltojen uudelle hallinnolle, joka on viestittänyt neuvotteluissa tulevansa aktiivisesti myötävaikuttamaan uuden ilmastosopimuksen aikaansaamiseen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009