Kööpenhaminan ilmastosopimukselta odotetaan konkretiaa

  1. EU15-mailla tiukka tavoite
  2. Saksa vähentänyt päästöjään merkittävästi
  3. Yhdysvallat lupaa uusia linjauksia
  4. Venäjä suoriutunee Kioto-velvoitteestaan
  5. Kehitysmailla erilaiset valmiudet
  6. Kiinan päästöt yli USA:n tason
  7. Raportointia vaaditaan kaikilta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kiinan päästöt yli USA:n tason

Taloudellisesti edistyneimmillä kehitysmailla kuten Kiinalla ja Intialla on iso ja yhä kasvava merkitys maailman kokonaispäästöihin. Kiina tuottaa eniten päästöjä maailmassa, mutta koska se luokitellaan kehitysmaaksi, ei sillä ole ollut Kioton pöytäkirjan mukaisia velvoitteita konkreettisiin päästövähennyksiin. Kiinan toistaiseksi ainoa ilmastosopimukselle raportoima päästöluku, 4 058 milj. hiilidioksiditonnia, koskee vuoden 1994 kokonaispäästöjä.

Kiinan päästöt ovat viime vuosina kuitenkin ylittäneet jo USA:n päästötason. IEA:n mukaan Kiinan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2005 olivat 7 485 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Etenkin köyhimmissä kehitysmaissa maatalouden ja maankäytön muutosten kuten metsäkadon päästöt ovat merkittävimpiä päästölähteitä. Uuden sopimuksen valmistelussa kehitysmaiden metsäkadon aiheuttamien päästöjen vähentäminen on ollut keskeisessä roolissa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009