Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Joka toisella lomautetulla ei ole tietoa töihin paluusta

  1. Lomautuksia koettu eniten teollisuudessa ja rakentamisessa
  2. Joka toisella lomautetuista ei tietoa töihin paluusta
  3. Lomautetut piiloutuvat tilastoihin
  4. Suomalainen tapa kohdata taantuma
  5. Lomautuksia tilastoidaan monella tavalla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Laura Hulkko on yliaktuaari Tilastokeskuksen elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 3/2009.

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä lomautettuina oli jo noin 38 000 palkansaajaa. Heistä joka toisella ei ole tietoa töihin paluusta tai ylipäänsä työn jatkumisesta.
_____________

Talouden noususuhdanteen aikana lomautukset ovat varsin marginaalinen ilmiö, mutta taantuman myötä ne yleistyvät hyvin nopeasti. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lomautettujen määrä oli muutaman tuhannen palkansaajan verran aina syksyyn 2008 saakka. Lomautusten lisääntyminen näkyi selvästi jo viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta varsinaisesti lomautettujen määrän kasvu ajoittuu kuluvan vuoden alkuun (kuvio 1). Lomautukset alkoivat lisääntyä lokakuun 2008 paikkeilla, ja kasvu on jatkunut katkeamattomana viimeisen puolen vuoden ajan. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä lomautettuna oli noin 38 000 palkansaajaa eli viisinkertainen määrä vuodentakaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuvio 1. Lomautettujen määrän kehitys kuukausittain sekä neljännesvuosikeskiarvot 2008-2009 (henkilöä)

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Lomautuksia koettu eniten teollisuudessa ja rakentamisessa

Lomautukset keskittyvät voimakkaasti teollisuuden ja rakentamisen toimialoille. Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä lomautettuna olleista noin puolet työskenteli teollisuuden ja neljännes rakentamisen toimialalla. Samaa kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ryhmälomautusseuranta, jonka mukaan ryhmälomautuksia (joissa työnantaja lomauttaa kerralla vähintään 10 henkilöä) oli huhtikuun 2009 puolivälissä voimassa eniten puu- ja paperiteollisuuden sekä metalliteollisuuden aloilla. Rakentamisen toimialalla ryhmälomautukset eivät olleet yhtä yleisiä, joten suurin osa rakennusalan lomautuksista lienee henkilökohtaisia lomautuksia.

Toimialojen miesvaltaisuudesta johtuen suurin osa, yli 80 prosenttia, lomautetuista oli miehiä. Lomautettuja on kaikissa ikäluokissa, vaikka lukumäärältään eniten heitä on 45-54-vuotiaissa ja vähiten nuorissa, alle 25-vuotiaissa. Ero ei kuitenkaan ikäluokkien työllisten määrään suhteutettuna ole merkittävä, ja nuorten kohdalla työttömyys on lomautuksia huomattavasti yleisempi taantuman mukanaan tuoma ongelma.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 2.6.2009