Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus I/2009

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen volyymin laskuvauhti kiihtyi
  3. Rakennusyritysten liikevaihto supistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 12 prosenttia
  4. Rakentamisen kustannusnousu kääntyi laskuksi
  5. Talonrakennusalan työllisyys heikkeni alkuvuonna
  6. Rakennusalan suhdannenäkymät yhä synkät
  7. Fokus: Aikasarjojen tarkentuminen ja kausitasoitus
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pekka Mäkelä (09) 1734 2551, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Rakentamisella on suuri vaikutus kansantalouteen. Toisaalta rakentamisen tila ja tulevaisuus on monin tavoin riippuvainen yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Tullihallituksen arvion mukaan Suomen tavaravienti väheni tämän vuoden tammi-maaliskuussa arvoltaan 35 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pudotus on ennenkokematon. Teollisuuden uudet tilaukset romahtivat vastaavana ajankohtana lähes 40 prosenttia. Edellisen laman aikana 90-luvun alussa tavaravienti laski enimmillään vuonna 1991 vain 8 prosenttia edellisestä vuodesta. Viennin romahdus ei lupaa hyvää Suomen talouden yleiselle kehitykselle.

Rakennusinvestointien osuus kaikista kansantalouden investoinneista oli 64 prosenttia vuonna 2007. Arvoltaan rakennusinvestoinnit olivat 23,4 miljardia euroa vuonna 2007. Rakennusinvestoinneista yli 80 prosenttia on talonrakennusinvestointeja. Asuinrakennusinvestointien osuus talonrakennusinvestoinneista on yli 50 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit olivat 10,3 miljardia euroa vuonna 2007 ja niiden osuus koko kansantalouden investoinneista oli 28 prosenttia.

Edellisen laman aikana rakennusinvestointien elpyminen kesti useita vuosia. Koko rakentamisen elpyminen on suurelta osin sidoksissa asuinrakentamisen elpymiseen. Maa- ja vesirakentamiseen kohdistuvat elvytyspaketit eivät voi kovin merkittävästi vaikuttaa koko rakentamisen elpymiseen koska maa- ja vesirakentamisen osuus kaikista rakennusinvestoinneista on alle 20 prosenttia. Uudisrakentamisen vajetta korvaavaa korjausrakentamista kaivataan enemmän kuin koskaan.

Rakentamisen alkuvuoden tilastot ovat synkkää luettavaa, synkempiä kuin kukaan haluaisi lukea.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.6.2009