Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Miljardin klusteri
- kasvu keikoilla ja peleissä

  1. Elävää soittoa 200-300 miljoonalla
  2. Musiikin koulutusta eri tasoilla
  3. Iso siivu radiosta ja televisiosta
  4. Äänittämistä, kustantamista, valmistusta, kauppaa...
  5. Mitä kuunnellaan ja millä laitteilla?
  6. Soittimien valmistus pienyrittäjien käsissä
  7. Säveltäjille pieni puro
  8. Musiikkipeleissä kasvuala
  9. Mitä kuuluu musiikkiklusteriin?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Musiikin koulutusta eri tasoilla

Musiikin opetus eri koulutustasoilla on lähes yhtä suuri musiikkiklusterin ala kuin elävä musiikki. Musiikkikoulutuksen rahavirrat ovat viime vuosina olleet suhteellisen vakaita, eikä niissä tulevaisuudessakaan tapahtune nopeasti kovin suuria muutoksia.

Musiikinopetus on jaettu viiteen erityyppiseen osaan (Taulukko 1). Peruskoulun osalta laskelma nojautuu tuntijaotukseen. Keskimäärin 3,15 prosenttia peruskoulun viikkotunneista on musiikinopetusta. Saman osuuden peruskoulun opetustoiminnan menoista olen ottanut laskelmaani. Lukion puolella vastaava osuus on 1,33 prosenttia.

Taulukko 1. Musiikkikoulutuksen menot 2007, milj. euroa

Peruskoulu 64 9 73
Lukio 5,7 0,5 6,2
Muu koulutus 115 15 130
Sibelius Akatemia 27 17 44
Yliopistot 7 1 8
Yhteensä 218,7 42,5 261,2

Kolmas ryhmä ovat toisen asteen, amk-tason ja muunlaisen musiikkiopistotoiminnan opetus ml. konservatoriot. Laskelma on näillä opetustasoilla tehty osin valtionosuuksien ja osin oppilaitosten tilinpäätösten menojen kautta. Myös vapaan sivistystyön opetus kuuluu osin tähän laskelmaan.

Neljännen ryhmän muodostavat yliopistojen musiikkitieteen laitokset, joista suurin on Jyväskylässä. Ja viidenneksi on tietysti laskettava mukaan Sibelius-Akatemia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.7.2009