Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Miljardin klusteri
- kasvu keikoilla ja peleissä

  1. Elävää soittoa 200-300 miljoonalla
  2. Musiikin koulutusta eri tasoilla
  3. Iso siivu radiosta ja televisiosta
  4. Äänittämistä, kustantamista, valmistusta, kauppaa...
  5. Mitä kuunnellaan ja millä laitteilla?
  6. Soittimien valmistus pienyrittäjien käsissä
  7. Säveltäjille pieni puro
  8. Musiikkipeleissä kasvuala
  9. Mitä kuuluu musiikkiklusteriin?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Äänittämistä, kustantamista, valmistusta, kauppaa...

Suomessa on yritysrekisterin mukaan yli 500 yritystä musiikkikustannuksen ja äänitysstudioiden toimialalla. Alan yritysten lukumäärä ja liikevaihto kasvoivat kohtalaisesti vuosina 2006 ja 2007.

Äänitteiden kustantaminen edusti toimialalla 90 prosenttia yritysten lukumäärästä ja 95 prosenttia liikevaihdosta, joka ylitti sata miljoonaa euroa vuonna 2007.

Varsinainen äänitteiden fyysinen valmistaminen on suhteellisen pieni ala noin 7 miljoonan liikevaihdollaan.

Äänilevyjen vähittäiskaupan arvo on pienentynyt Suomessa kuten muissakin maissa vuosituhannen vaihteesta lähtien, ja kehitys jatkunee samaan suuntaan (Kuvio 2). Kaikkiaan fyysisten äänitteiden kuluttajamyynnin arvo oli vuonna 2007 noin 95 miljoonaa euroa.

Kuvio 2. Fyysisten äänitteiden kokonaismyynti Suomessa 1980-2007

Uudet äänitekaupan muodot ovat vielä rahalliselta merkitykseltään pieniä. Sekä päätteillä että mobiilisti ostettavien musiikkikappaleiden myynti on Suomessa kehittynyt heikommin kuin useissa muissa Euroopan maissa eli tilanne on sama kuin kirjakaupassa - kirjojen verkkomyyntihän on meillä melko vähäistä vaikkapa Ruotsiin verrattuna.

Kännyköiden soittoäänten markkinat ovat jo hiipumaan päin, mutta niiden arvo oli Suomessa vielä vuonna 2007 selvästi suurempi kuin muun digitaalisen myynnin eli noin 9 miljoonaa euroa. Varsinaisten musiikkisoittoäänien osuus siitä oli runsaat 2 miljoonaa. Koska raja musiikkiäänitteen ja muun äänen välillä on häilyvä, olen laskenut digimyyntiin kaikki soittoäänet. Kaikkiaan digitaalinen (puhdas) musiikkimyynti olisi ollut 5 miljoonaa euroa. Digitaalinen kuluttajamyynti (pl. ei-musiikkisoittoäänet) kasvoi kokonaisuudessaan noin viidenneksellä vuonna 2008.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.7.2009