Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Miljardin klusteri
- kasvu keikoilla ja peleissä

  1. Elävää soittoa 200-300 miljoonalla
  2. Musiikin koulutusta eri tasoilla
  3. Iso siivu radiosta ja televisiosta
  4. Äänittämistä, kustantamista, valmistusta, kauppaa...
  5. Mitä kuunnellaan ja millä laitteilla?
  6. Soittimien valmistus pienyrittäjien käsissä
  7. Säveltäjille pieni puro
  8. Musiikkipeleissä kasvuala
  9. Mitä kuuluu musiikkiklusteriin?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Mitä kuunnellaan ja millä laitteilla?

Kuuntelulaitteissa on samat rajankäyntikysymykset kuin radio- ja tv-toiminnassa. Otin laskelmaani vain pelkkään musiikin kuunteluun liittyvät laitteet, kannettavat ja muut. Laskelma on tehty kodinkonekauppiaiden liiton myyntitilastojen perusteella. Mukaan on otettu mp3- ja mpeg4-tyyppiset soittimet ja erilaiset virittimet ja hifi-laitteet.

Kannettavien laitteiden myynnin arvo on vaihdellut viime vuosina ja kääntynyt laskusuuntaan osin laitteiden keskihinnan alenemisen takia (Taulukko 2). Puhelimiin tullut musiikin kuuntelumahdollisuus on ehkä myös vaikuttanut asiaan. Arviot siitä, missä määrin todellisuudessa puhelimien kautta musiikkia kuunnellaan, tosin vaihtelevat.

Taulukko 2. Kuuntelulaitteiden myynnin arvo 2005-2008, miljoonaa euroa

  2005 2006 2007 2008
Kannettavat 30,1 33,3 36,6 32,8
Virittimet 9,2 8,8 7,4 7,1
Kotistereot 24,3 23,4 20,5 22,2

Lähde: Kotek

Stereoiden keskihinta on viime vuosina pysytellyt ennallaan mutta virittimien hieman noussut.

Jos laskelmaan otettaisiin myös televisiovastaanottimien ja digiboxien hankinta, musiikkiklusterin rahallinen volyymi nousisi huomattavasti suuremmaksi. Televisiolaitteiden 670 miljoonan euron myynnin arvosta vajaa viidennes (mikä oli musiikin osuus ohjelma-ajasta) eli 120 miljoonaa euroa olisi lähes kolminkertainen pelkkiin musiikkilaitteisiin nähden. Summa nousisi jo muutaman sadan miljoonan euron tasolle, jos edelleen pelikonsolien myynnistä otettaisiin musiikkiklusteriin musiikkipelien 5-10 prosentin osuus peleistä sekä kännyköistä ne, joissa on kuuntelumahdollisuus. Vasta aivan viime aikoinahan on ruvettu myymään ns. musiikkikännyköitä, joissa on jo valmiina mahdollisuus kuunnella huomattava määrä musiikkikappaleita. Samoin tietokoneiden ja internetin kautta tapahtuvan kuuntelun mukaan ottaminen lisäisi volyymia huomattavasti.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.7.2009