Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Joka kolmas tehnyt etätöitä

  1. Asiantuntijat eniten etätyössä
  2. Usein ajoittaista
  3. Tietotyössä kiinnostusta ja potentiaalia
  4. Ympäristövaikutukset toistaiseksi mitättömiä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Timo Sirkiä on tutkija Tilastokeskuksessa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 4-5/2009.

Vielä ei voida puhua aallosta, mutta merkkejä etätyön yleistymisestä viime vuosina on nähtävissä.
______________

Työpaikan ulkopuolinen etätyöskentely tietotekniikkaa hyödyntäen on mahdollista yhä useammalle, joka käyttää työssään tietokonetta ja tietoverkkoa. Nykyään useimmissa työtehtävissä tarvitaan tietokonetta ainakin ajoittain. Tilastokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksen mukaan työpaikallaan käytti tietokonetta noin kaksi miljoonaa henkilöä eli 78 prosenttia työssä käyvistä vuonna 2008. Tietokoneen käytön yleistyminen ja pääsymahdollisuus tietoliikenneyhteyksien kautta työpaikan intranetiin parantavat etätyön edellytyksiä.

Etätyö määritellään nykyään yleensä seuraavien seikkojen mukaan: aika, paikka ja tietoteknisten välineiden käyttö. Eräissä määritelmissä kriteeriksi esitetään myös työntekijän ja työnantajan välinen sopimus (Pyöriä 2001). Etätyön yhden määritelmän mukaan se on työtä, jota tehdään tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan avulla tarkoituksenmukaisessa paikassa (Pekkola 2005). Aikaulottuvuus tarkoittaa etätyölle ominaista riippumattomuutta kiinteistä työajoista tai ainakin työaikojen joustavuutta. Etätyötä voi toki tehdä myös käyttämättä tietotekniikkaa; aikanaan etätyö on saanut sysäyksen liikenteen aiheuttamista ympäristöpaineista.

Tilastokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksessa kysytään muutaman vuoden välein etätyön tekemisestä. Tutkimuksessa etätyö on määritelty vähintään ajoittain tehtäväksi työksi, jonka kodin ulkopuolisessa työpaikassa oleva työntekijä tekee tietokoneella kotona tietoverkkoa hyväksi käyttäen.

Kysymys vuonna 2004:
Teettekö itse tai tekeekö joku kotitaloutenne jäsen ainakin joskus etätyötä tietoverkkoa hyväksi käyttäen? Kysymys vuonna 2008: Teettekö ainakin joskus etätyötä tietoverkkoa hyväksi käyttäen? Edellytettiin, että henkilö oli ainakin joskus käyttänyt internetiä ja että kotona oli tietokone ja että työpaikka sijaitsee kodin ulkopuolella. Työsopimusta työnantajan kanssa ei edellytetty.

Asiantuntijat eniten etätyössä

Vuonna 2008 tehdyn tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksen haastattelun mukaan joka kolmas työssäkäyvä teki etätöitä. Vuonna 2004 joka viidennessä kotitaloudessa ainakin yksi henkilö teki etätöitä. Kysymys oli muotoiltu eri tavoin vuonna 2008 kuin vuonna 2004, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Tutkimustulosten perusteella voi kuitenkin päätellä, että etätyö oli yleistynyt vuoden 2004 jälkeen.

Ikäluokkien välillä ei 18-64-vuotiaiden joukossa ollut juurikaan vaihtelua etätyöntekijöiden osuuksissa. Asiantuntijatehtävissä toimivista 45 prosenttia, useampi kuin missään muussa ammattiluokassa, teki etätöitä. Jos tutkimuksessa olisi kysytty säännöllisesti eikä vähintään ajoittain tehtävästä työpaikan ulkopuolisesta työskentelystä, olisi varmaankin saatu selvästi alhaisempia osuuksia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.7.2009