Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Joka kolmas tehnyt etätöitä

  1. Asiantuntijat eniten etätyössä
  2. Usein ajoittaista
  3. Tietotyössä kiinnostusta ja potentiaalia
  4. Ympäristövaikutukset toistaiseksi mitättömiä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tietotyössä kiinnostusta ja potentiaalia

Etätyöhön vaikuttaisi löytyvän enemmän kiinnostusta kuin mitä tähän mennessä on toteutunut. Vuonna 2006 tehdyn kyselyn (Sairinen et al. 2006) mukaan runsas neljännes niistä työssä käyvistä, jotka eivät tehneet etätyötä, oli kiinnostunut mahdollisuudesta etätyöskentelyyn. Mitä perehtyneempi vastaaja oli tieto- ja viestintäteknologiaan, sitä motivoituneempi hän oli etätyöskentelyyn.

Työsuojelurahaston vuonna 2000 teettämässä tutkimuksessa tietotyöläisistä suuri osa luonnehti työtään henkisesti raskaaksi, toisaalta heillä oli mahdollisuuksia itsenäiseen työhön ja työaikajoustoihin muita useammin. Heistä useampi teki etätöitä kuin muiden alojen työllisistä. Tietotyön kriteerinä tutkimuksessa oli atk:n käytön lisäksi työn edellyttämä suunnittelu ja ideointi sekä vähintään ylemmän keskiasteen koulutus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.7.2009