Liian kalliita jauhoja kassissa

 1. Globaali hintashokki syksyllä 2007
 2. Maitotuotteet kallistuneet viidenneksen
 3. Vehnäjauhojen hinnoissa ennätysnousu
 4. Tuotantokustannukset laskeneet, katteet kasvaneet
 5. Palkalla paljon vähemmän pastaa
 6. Mylly- ja maitotuotteissa eniten laskuvaraa
 7. Elintarviketeollisuus ja kauppa keskittynyttä
 8. Nousu jatkunut myös tänä vuonna
 9. Alv-alennusta enempääkin on eväitä
 10. Höyhenteorian mukaan nyt, nousupaineita tulossa
 11. Juttuun liittyvät liitetaulukot

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vehnäjauhojen hinnoissa ennätysnousu

Kun elintarvikkeiden hinnat nousivat alkuvuonna 2008, sitä perusteltiin raaka-aineiden ja muiden tuotantokustannusten kohoamisella. Elintarvikkeiden raaka-aineiden tuottajahinnat, korot, energian hinta, kuljetus-, palkka- ja muut kustannukset nousivat lähes samanaikaisesti. Kustannusten nousut siirtyivät täysmääräisesti kuluttajahintoihin Suomessa vuoden 2008 alkupuolella.

Eniten nousivat vehnäjauhojen kuluttajahinnat, yli 50 prosenttia. Taulukossa 1 on esitetty vehnäjauhojen hinnanmuutos johdettuna tuotantokustannusten nousuista ensin vuoden 2008 heinäkuulle ja sitten heinäkuulle 2009. Tuotantokustannusten muutoslaskelma heinäkuusta 2007 heinäkuulle 2008 noudattaa melko tarkasti vehnäjauhojen toteutunutta kehitystä kuluttajahintaindeksissä.

Taulukko 1. Vehnäjauhojen tuotantokustannusten muutos heinäkuu 2007- heinäkuu 2009

  Paino %-muutos %-muutos Kahden
vuoden
muutos
Kustannuserät % 7/2007-
7/2008
7/2008-
7/2009
%
Vehnän tuottajahinta 60 76,3 -44,9 -3,0
Palkat 30 5,1 6,4 11,9
Polttoaine / Diesel 4 44,8 -30,4 0,9
Sähkö 2 13,3 5,6 19,7
Korko 2 10,2 -40,6 -34,5
Muut kulut 2 4,4 -0,6 3,7
Yhteensä 100 49,7 -27 1,6

Lähde: Kirjoittajan omat laskelmat.

Käytetty kustannusrakenne pyrkii kuvaamaan koko elintarvikeketjun tuotantokustannusten rakennetta maatilan portilta kaupan kassalle. Kustannusrakenne ei välttämättä ole tässä laskelmassa aivan oikea - tämänkaltaista kustannusrakennetta ei ole saatavilla - mutta tällä kustannusrakenteella saadaan aikaan kuluttajahintaindeksin mukainen hinnanmuutos vehnäjauhoille ensimmäisen vuoden osalle (7/2007-7/2008). Oleellista on, että samaa kustannusrakennetta käytetään, kun lasketaan kustannusmuutos heinäkuusta 2008 heinäkuuhun 2009 ja tarkastellaan koko kahden vuoden ajanjaksoa.

Vehnäjauhojen hintojen olisi pitänyt siis pysyä kustannusmuutosten mukaan laskien heinäkuusta 2007 heinäkuuhun 2009 lähes samalla tasolla - sillä ehdolla, että elintarvikeketjun katteet maatilan portilta kaupan kassalle olisivat pysyneet muuttumattomina. Kuluttajahintaindeksin mukaan vehnäjauhojen hinnat ovat nousseet samana aikana kuitenkin 55 prosenttia.

Vehnäjauhojen kuluttajahinta on noussut viimeisen vuoden aikana reilut kaksi prosenttia, vaikka kustannusmuutosten mukaan hintojen olisi pitänyt laskea kolmanneksella. Vehnäjauhojen hintakehitys oli vuosina 2000-2007 laskeva, ja myllyalalla oli kenties hintojen nousupaineita, mutta kaikesta huolimatta vehnäjauhon katteet tuotannossa tai jakelussa kasvoivat hurjasti vuosina 2008-09.

Vuoden 2008 alun hintojen nousuperusteet eivät toimineet tuotantokustannusten laskiessa. Vehnäjauhoissa herättää kummastusta myös se, ettei mahdollinen tuontikaan ole laskenut hintoja. Maatalouden tuottajahinnat eivät ole hintojen nousun syynä. Katteiden nousut löytyvät elintarviketeollisuudesta, kuljetuksesta tai kaupasta. Kuluttajahintaindeksin laskelmista ei voida erotella sitä, mikä porras katteita on nostanut.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.9.2009