Liian kalliita jauhoja kassissa

 1. Globaali hintashokki syksyllä 2007
 2. Maitotuotteet kallistuneet viidenneksen
 3. Vehnäjauhojen hinnoissa ennätysnousu
 4. Tuotantokustannukset laskeneet, katteet kasvaneet
 5. Palkalla paljon vähemmän pastaa
 6. Mylly- ja maitotuotteissa eniten laskuvaraa
 7. Elintarviketeollisuus ja kauppa keskittynyttä
 8. Nousu jatkunut myös tänä vuonna
 9. Alv-alennusta enempääkin on eväitä
 10. Höyhenteorian mukaan nyt, nousupaineita tulossa
 11. Juttuun liittyvät liitetaulukot

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tuotantokustannukset laskeneet, katteet kasvaneet

Tuotantokustannukset nousivat voimakkaasti vuoden 2008 kesään asti. Tämän jälkeen kaikki muut paitsi palkkakustannukset ja sähkön hinta ovat tulleet nopeasti alaspäin. Viljan, maidon ja kananmunien tuottajahinnat ovat laskeneet selvästi. Naudanlihan tuottajahinta on hieman noussut, sianlihan pysynyt samana ja broilerinlihan tuottajahinta laskenut hieman.

Dieselpolttoaineen hinta on laskenut lähes kolmanneksella ja korkotaso yli 40 prosenttia. Yleiskustannukset ovat kauttaaltaan olleet hienoisessa laskussa vuokria lukuun ottamatta. Kustannuskehityksen valossa elintarvikkeiden hintojen nousun olisi pitänyt pysähtyä ja kääntyä laskuun viimeistään tämän vuoden keväällä.

Ruokaleivän hintakehitys on noudattanut kutakuinkin kustannusten nousua viimeisen kahden vuoden aikana. Ylimääräistä katteen nousua on pari prosenttia (Taulukko 2).

Taulukko 2. Leivän, lihan, maidon ja kananmunien tuotantokustannusten muutos 2007-2009

  %-muutos
7/2007-
7/2008
%-muutos
7/2008-
7/2009
Kahden
vuoden
muutos
%
KHI:n %-
muutos
7/2007-
7/2009
Ero
KHI/
Kustan-
nukset
Pasta 32,6 -15,8 4,0 43,6 39,6
Ruokaleipä 9,8 0,3 8,3 10,1 1,8
Naudanliha 7,2 2,8 10 16,6 6,6
Sianliha 6,9 1,9 8,8 8,8 0,0
Broileri 9,2 0,7 9,7 9,4 -0,2
Kananmunat 10,7 2,4 13,1 8,0 -5,1
Maito 15,0 -8,3 4,1 21,3 17,3

Lähde: Kuluttajahintaindeksi. Tilastokeskus

Naudanlihan osalta kustannuksia nopeampi kuluttajahintojen nousu selittyy kysynnän ja tarjonnan epätasapainolla. Kotimainen tuotanto kattaa vain 80 prosenttia kulutuksesta. Sian- ja broilerinlihojen hinnat ovat seuranneet tarkasti kustannuskehitystä. Kananmunien ylituotanto on pitänyt huolen kustannuskehitystä hitaammasta kuluttajahintojen noususta.

Maitotaloustuotteiden kuluttajahinnat ovat nousseet viimeisen kahden vuoden aikana keskimäärin noin 17 prosenttia nopeammin kuin tuotantokustannukset. Maitotaloustuotteiden vähittäismyyntihintojen tulisi olla keskimäärin 14 prosenttia nykyistä alhaisemmat. Maidon maailmanlaajuisesta ylitarjonnasta johtuen hintojen tulisi olla vieläkin alhaisemmat.

Viime aikoina keskustelussa ollut maidon tuottajahintojen ylimääräinen tuki ei kohdistu kuluttajahintoihin, ja kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että lisätuki voi laskea myös tuottajahintoja. Kun hintatukea jaetaan, tuen ottajien joukko usein kasvaa. Näin tapahtui muun muassa lampaanlihan tuottajahinnalle 1990-luvun lopulla.

Voi on ainoa maitotaloustuote, jonka hinta on laskenut vuoden 2007 kesästä, 8 prosenttia. Maitotaloustuotteiden katteet ovat elintarvikeketjussa maatilan portilta kaupan kassalle parantuneet selvästi viimeisen kahden vuoden aikana.

Paljon mainostettu juuston alennusmyynti ei ole näkynyt kuluttajahintaindeksin hintakeruussa. Hintakeruussa ei juosta halvimman juuston perässä, vaan kerättävän juuston laatu, valmistaja, pakkauskoko jne. pidetään muuttumattomana kuukaudesta toiseen. Tämän takia satunnaiset halvemmat juustoerät eivät näy kuluttajahintaindeksissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.9.2009