Suomessa jo 50 000 venäjänkielistä

  1. Kotka vetänyt viime vuosina
  2. Venäjä puhutumpi kieli kuin ruotsi useimmissa kunnissa
  3. Puolalaiset putkimiehet tulivat meillekin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Venäjä puhutumpi kieli kuin ruotsi useimmissa kunnissa

Vuoden 2008 lopussa oli selvästi enemmän kuntia, joissa asui enemmän venäjän- kuin ruotsinkielisiä, kuin päinvastaisia tapauksia. Kartalla 1 on suhteellisuuden säilyttämiseksi jätetty valkoisiksi ne kunnat, joissa on hyvin vähän (alle 10 henkeä) kummankin kielen puhujia.

Kartta voi tuntua dramaattiselta, mutta se selittyy ao. kielten puhujien keskittymisellä eri alueille. Vaikka ruotsinkielisiä on kokonaisuudessaan huomattavasti enemmän kuin venäjänkielisiä, heidän asuinpaikkansa ovat keskittyneet selkeästi länsi- ja etelärannikolle. Venäjänkieliset ovat hajautuneet laajemmin muualle Suomeen vaikka pääosin asuvatkin pääkaupunkiseudulla ja itärajan kunnissa. Näiltä alueilta myös löytyvät ne kunnat, joissa venäjänkielisten suhteellinen osuus ylittää kaksi prosenttia (Kartta 2). 1-2 prosentin väestöosuuden kunnat ovat samoin itärajan tuntumassa muutaman ison kaupungin lisäksi.

Venäjänkielisten hajaantumisen vuoksi heidän osuutensa ei nykyisellä kasvuvauhdilla tule ylittämään ainakaan pariinkymmeneen vuoteen perustuslaissa asetettua kunnan virallisen kielen saavuttamisen rajaa.

Kartta 1.

Kartta 2.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.9.2009