Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2009

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon lasku Euroopassa voimakkaampaa kuin USA:ssa
  3. Tuottajahinnat voimakkaassa laskussa
  4. Myynti vähentyi sekä kotimaassa että viennissä
  5. Teollisuuden palkkasumma yhä laskussa
  6. Teollisuusyritysten suhdannenäkymät jatkuvat haasteellisina
  7. Fokus: Miten hallinnollisia aineistoja käytetään teollisuuden suhdan-netilastoissa?
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Appelqvist (09) 1734 2479
Fokuksen kirjoittaja: Mika Sirviö (09) 1734 2709
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Suhdannetilanne jatkui teollisuuden osalta poikkeuksellisen vaikeana vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Teollisuuden tuotanto ja liikevaihto laskivat jopa entisestään suhteessa äärimmäisen huonoon alkuvuoteen. Jyrkin pudotus näyttäisi kuitenkin olevan tasaantumassa, mutta toistaiseksi ei vielä ole merkkejä käänteestä parempaan. Pitkään jatkuneen laskun jäljiltä teollisuuden tuotanto on alemmalla tasolla kuin kertaakaan 2000-luvulla.

Kansainvälinen taantuma koettelee kaikkia teollisuuden päätoimialoja. Tuotannon osalta tilanne on erityisen vaikea metalliteollisuuden ja metsäteollisuuden osalta. Kemianteollisuudessa tuotantotilanne on hieman parempi ja sen kohdalla tuotannon kausitasoitettu volyymi kasvoi suhteessa alkuvuoteen.

Liikevaihdon kehitys oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä vielä tuotantoa heikompaa, koska sitä painoivat alas tuotannon supistumisen lisäksi myös hintojen lasku. Tuottajahinnat laskivat kaikilla päätoimialoilla, mutta erityisen voimakasta lasku oli kemianteollisuudessa. Siksi kemianteollisuuden liikevaihto laski valoisammasta tuotantotilanteesta huolimatta jopa enemmän kuin muilla toimialoilla.

Myös teollisuusyritysten tulevaisuutta koskevat näkymät vaikuttavat yhä heikoilta. Pieniä merkkejä suhdannetilanteen kohentumisesta on havaittavissa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrissä. Useimmilla toimialoilla kyse on kuitenkin toistaiseksi enemmänkin suhdanteen heikkenemisen tasaantumisesta kuin varsinaisista kasvuodotuksista. Tilastokeskuksen julkaiseman teollisuuden uusia tilauksia kuvaavan tilaston mukaan uusien tilausten kehitys on jatkunut huonona loppusyksystä 2008 saakka. Erityisen heikkoa on uusien tilausten kehitys ollut metalliteollisuudessa.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 25.9.2009