Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus II/2009

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Taantuma ei hellittänyt palvelualoilla, kuljetus ja varastointi kärsivät eniten
  3. Palkkasumma sinnitteli vuodentakaisella tasollaan
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Suhdannekäänne nakertaa myös palvelualojen kasvunäkymiä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Katja Äijö (09 1734 2659)
Fokuksen kirjoittaja: Samuli Rikama (09 1734 3324)
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne heikkeni vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Jo ensimmäisen neljänneksen aikana laskusuuntaiseksi kääntynyt liikevaihto supistui aiempaa nopeammin. Tähän vaikutti eniten palvelutoimialojen suurimman ryhmän, kuljetuksen ja varastoinnin kehityksen huononeminen. Kaikkiaan palvelualojen liikevaihto supistui huhti-kesäkuussa keskimäärin 7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kiinteistöalan palveluiden liikevaihdon kasvu säilyi vielä kohtuullisen hyvänä, ja kasvusuunnassa olivat edelleen myös taiteen-, viihteen ja virkistyksen toimialat sekä muu palvelutoiminta. Kaikkien muiden pääluokkien liikevaihto supistui.

Palvelujen tuottajahinnat nousivat huhti-kesäkuussa vajaan prosentin vuotta aiempaan verrattuna, kun edellisvuonna vastaavaan aikaan hinnat kallistuivat keskimäärin lähes 6 prosenttia. Eniten nousivat arkkitehti- ja insinööripalveluiden, toimisto- ja liiketilojen vuokrien sekä liikkeenjohdon konsultointipalveluiden hinnat. Hintojen nousua hillitsivät puolestaan tieliikenteen tavarankuljetusten, meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetusten sekä televiestinnän hintojen halpeneminen.

Työllisiä palvelualoilla oli toisella neljänneksellä noin 2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ansiotaso nousi huhti-kesäkuussa runsaan prosentin edeltävän neljänneksen tasosta.

Koko talouden palkkasumma kääntyi laskuun vuoden 2009 huhti-kesäkuussa, mutta palvelualoilla se pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Viime vuonna vastaavaan aikaan palveluiden palkkasumma kasvoi runsaat 9 prosenttia vuoden 2007 toiseen neljännekseen verrattuna.

Kehitys oli heikointa hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, jossa palkkasumma supistui yli 7 prosenttia vuodentakaisesta. Kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumma supistui noin kolme prosenttia. Sen sijaan taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen palkkasumma ei osoittanut tasaantumisen merkkejä vaan jatkoi hyvää kasvuaan.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 25.9.2009