Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Anneli Pauli: Suomalaisilla paljon annettavaa EU:n tutkimukselle

  1. Yhteistyötä tarvitaan
  2. Päällekkäisyyksiä karsittava
  3. Kehittyvät taloudet rynnistävät ohi
  4. Uusi Lissabonin sopimus
  5. European innovation scoreboard 2008:
    Ruotsi ja Suomi ovat Euroopan innovatiivisimmat valtiot

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kehittyvät taloudet rynnistävät ohi

Kansainvälisesti vertailtuna prosenttiosuudet maiden tutkimukseen sijoitetuista varoista ovat muuttuneet, kun erityisesti Kiina ja Intia ovat kasvattaneet tutkimus- ja kehitysbudjettejaan.

Anneli Pauli ei kuitenkaan ole huolissaan suuntauksesta, jossa osuudet muuttuvat.

"Se, että USA:n ja EU:n suhteellinen osuus maailman tutkimuspanostuksesta on laskenut, tarkoittaa sitä, että muutkin maat ovat tulossa tietoperustaisiksi yhteiskunniksi. Tämä lisää globaalia hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä vähentää myös kansainvälisten konfliktien riskiä."

Euroopan unionissa tutkimukseen käytetty osuus bruttokansantuotteesta vuonna 2007 on keskimäärin 1,85 prosenttia. Tämä on selvästi vähemmän kuin Yhdysvalloissa (2,67 %). Kiinassa osuus oli noin 1,42 prosenttia.

"Mikäli Kiina kasvattaa osuuttaan samaa vauhtia kuin aikaisemmin, se saavuttaa EU27- tutkimusintensiteetin ensi vuonna. Intensiteetti ilmentää poliittista tahtoa siitä, kuinka suuri osa vauraudesta halutaan käyttää tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoiminnan tukemiseen."

Tärkeitä ovat myös absoluuttiset panokset. EU27-maiden tutkimus- ja kehitysrahoitus on rahassa laskettuna kasvanut 19,9 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2007, mikä on erinomainen asia. USA:n absoluuttinen rahoitus on kasvanut samalla aikavälillä 14,8 prosenttia ja Japanin 26,1 prosenttia.

"Meidän on pidettävä huoli siitä, että sekä absoluuttiset että suhteelliset panostukset kasvavat tasaisesti", Anneli Pauli painottaa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.11.2009