Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Väestöennusteet ovat aina aliarvioineet eliniän pitenemisen

  1. Elinajanodote on vain tunnusluku
  2. Ennusteen tekijöiden kokemukset ruokkivat pessimismiä
  3. Japanin ikäihme
  4. Elintavat ja elämäntapasairaudet alentavat elinikää
  5. Tilastokeskuksen ennusteessa kuolevuuden aleneminen pidetään vakiona
  6. Tulevaisuutta ei koskaan kyetä ennustamaan oikein

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Japanin ikäihme

Oheisessa kuviossa (kuvio 1) on elinajanodotteen kehitys Suomessa ja Ruotsissa 1970-luvulta nykypäiviin asti. Kuviosta on nähtävissä, että suomalaisten miesten ja naisten elinajanodote on ollut huonompi kuin ruotsalaisten.

Suomessa elinajanodote on parantunut nopeammin kuin Ruotsissa viimeisen 30 vuoden aikana, ja suomalaiset naiset ovat jo saavuttaneet ruotsalaisten naisten elinajanodotteen. Sen sijaan ruotsalaismiesten elinajanodote oli vuonna 2008 vielä melkein kolme vuotta parempi kuin suomalaisten - jo 1990-luvun puolivälissä se oli samalla tasolla kuin suomalaisilla miehillä nykyisin.

Ruotsalaisten naisten elinajanodote ylitti 70 vuoden rajan pysyvästi vuonna 1946 - tällä menolla 90 vuoden raja ylittyisi vuonna 2041. Näin ei kuitenkaan ennusteta käyvän: Ruotsin tilastoviraston uusimman ennusteen mukaan naisten elinajanodote ei ole 90 vuotta edes vuonna 2110. Tämän ennusteen taustalla on oletus, jonka mukaan kuolleisuuden aleneminen seuraavan sadan vuoden aikana olisi neljä kertaa hitaampaa kuin viimeisen 60 vuoden aikana.

Hyvinvointitutkijat ovat pitkään pohtineet sitä, miksi japanilaisten keskimääräinen elinikä on pisimpiä maailmassa (esim. Hyyppä 2002, 85-89). Jo vuonna 1997 japanilaisnaisten elinajanodote oli 83 vuotta eli samansuuruinen kuin Suomessa ja Ruotsissa nykyisin. Japanin tilastoviraston mukaan naisten elinajanodote oli 86 vuotta 2008; Ruotsin tuoreimmassa väestöennusteessa ruotsalaisnaisten elinajanodote saavuttaisi tämän tason vasta vuonna 2045.

Kuvio 1. Elinajanodote Suomessa ja Ruotsissa 1971-2008.

Lähde: Tilastokeskus ja Ruotsin tilastovirasto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.3.2010