Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Väestöennusteet ovat aina aliarvioineet eliniän pitenemisen

  1. Elinajanodote on vain tunnusluku
  2. Ennusteen tekijöiden kokemukset ruokkivat pessimismiä
  3. Japanin ikäihme
  4. Elintavat ja elämäntapasairaudet alentavat elinikää
  5. Tilastokeskuksen ennusteessa kuolevuuden aleneminen pidetään vakiona
  6. Tulevaisuutta ei koskaan kyetä ennustamaan oikein

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Elintavat ja elämäntapasairaudet alentavat elinikää

1970-luvulla käynnistettiin Pohjois-Karjala-projekti sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden vähentämiseksi, ja hanke tuotti hyviä tuloksia. Viimeisten vuosikymmenten aikana on suotuisan kuolleisuuskehityksen taivaalle noussut pilviä. Alkoholikuolleisuus on noussut 2000-luvulla rajusti. Lisäksi esimerkiksi diabetes on yleistynyt, ja sen on arveltu kehittyvän uudeksi kansantaudiksi.

Myös lasten ja nuorten ylipainoisuudesta ja vähäisestä liikunnan harrastamisesta on oltu huolestuneita. Mielestäni olisi hyvä, jos Suomessa käynnistettäisiin jonkinlainen nuorten liikkumista edistävä kampanja - tutkimusten mukaan nuorena aloitettu liikunnan harrastus aktivoi liikkumaan vanhempanakin.

Jos alkoholiperäiset kuolemat poistuisivat, paranisi suomalaisen poikalapsen elinajanodote vuodella. Ei pidä myöskään aliarvioida lääketieteen kehityksen vaikutusta: esimerkiksi diabeteksen ikävakioitu kuolleisuus on vähentynyt 60 prosenttia viimeisen 40 vuoden aikana. Vastaavan ajan kuluessa myös ikävakioitu syöpäkuolleisuus on pienentynyt 30 prosenttia.

Lääketieteen voimaa kuvaa myös aidsia aiheuttavan HI-viruksen hoidon kehitys. Aiemmin aidsiin sairastuneet kuolivat hyvinkin nopeasti, mutta nykyään ajoissa aloitetun lääkityksen avulla voidaan saada jopa parikymmentä elinvuotta. Lienee vain ajan kysymys, milloin tiede tarjoaa HI-virukseen tepsivän lääkkeen tai jopa rokotteen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.3.2010