Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Väestöennusteet ovat aina aliarvioineet eliniän pitenemisen

  1. Elinajanodote on vain tunnusluku
  2. Ennusteen tekijöiden kokemukset ruokkivat pessimismiä
  3. Japanin ikäihme
  4. Elintavat ja elämäntapasairaudet alentavat elinikää
  5. Tilastokeskuksen ennusteessa kuolevuuden aleneminen pidetään vakiona
  6. Tulevaisuutta ei koskaan kyetä ennustamaan oikein

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tilastokeskuksen ennusteessa kuolevuuden aleneminen pidetään vakiona

Kuolevuus alenee nykyään nimenomaan vanhuusiässä, ei niinkään nuorten ikäryhmissä. Esimerkiksi 80-vuotiaiden elinajanodote piteni vuosina 1986-1996 keskimäärin 0,04 ja vuosina 1996-2006 keskimäärin 0,11 vuotta kalenterivuoden aikana.

Tilastokeskuksen väestöennusteissa kuolleisuuden oletetaan alentuvan samalla tavoin kuin menneinä vuosina eli kuolevuuden ikäryhmittäiset muuntokertoimet pidetään vakioina. Tämä voi olla yksi niistä syistä, joiden vuoksi elinajan pitenemistä on aliarvioitu ennusteissa.

Vuosien 1971-2008 välisenä aikana miesten elinajanodote on parantunut keskimäärin 0,28 ja naisten 0,24 vuotta kalenterivuodessa. Uusimmassa väestöennusteessa miesten elinajanodotteen oletetaan pidentyvän 0,22 ja naisten 0,16 vuotta kalenterivuodessa. Ennusteissa elinajanodotteen alenemista ei tietoisesti pyritä hidastamaan, mutta vakioina pidetyt kuolevuuden muunnoskertoimet johtavat siihen automaattisesti. Sen seurauksena tuoreimman väestöennusteen kuolevuusoletus voi olla jopa pessimistinen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.3.2010