Maksetut ja saadut palkat eivät mene tasan alueittain

  1. Kolme tasoa palkkasuhteelle
  2. Vain kaksi maakuntaa täyttää tiukimman perusteen
  3. Väljempään haarukkaan mahtuu joka kymmenes kunta
  4. Väljimmällä perusteella joka toinen seutukunta tasapainossa
  5. Itä-Uusimaa erottuu maakunnista
  6. Seutukuntien perustana työssäkäyntialueet
  7. Kunnat muodostettu paikallisiksi yhteisöiksi
  8. Kuntarajat menettäneet merkitystään
  9. Kartan värit osoittavat palkkasuhteen erot
  10. Palkkasumma alueen ostovoiman tärkein osa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Erkki Niemi on Tilastokeskuksen aluetaloustilastojen yliaktuaari. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 8/2009.

Palkat menevät vain harvoin alueittain tasan niin, että jollakin alueella yritysten ja muiden työnantajien maksamat ja kotitalouksien saamat palkkasummat ovat suunnilleen yhtä suuret. Varsinkin kunnittain nämä summat voivat poiketa hyvinkin paljon.
______________

Kansantalouden palkkajärjestelmässä on kaksi osapuolta: palkkoja maksavat työnantajayhteisöt ja palkkoja saavat kotitaloudet. Suljetussa kansantaloudessa yritysten ja muiden työnantajien maksamat palkat ovat yhtä suuret kuin kotitalouksien saamat palkat.

Käytännössä palkkasummat kuitenkin poikkeavat hieman toisistaan. Muutaman prosentinkymmenyksen ero aiheutuu Suomessa sijaitsevien yritysten maksamien palkkojen siirtymisestä ulkomaisten kotitalouksien tileille. Vastaavasti suomalaiset kotitaloudet saavat palkkoja ulkomailta.

Aluetalouden tarkasteluissa koko maan palkkasummiin pientä eroa aiheuttavat myös työsuhdeoptiot. Toisin kuin yleisessä kansantalouden tilinpidossa, työsuhteen perusteella saatavat optiotulot sisällytetään aluetilinpidossa kotitalouksien palkkatuloihin.

Kolme tasoa palkkasuhteelle

Maksettujen ja saatujen palkkojen tasapaino on aluetaloudessa varsin harvinainen tilanne. Eron aiheuttaa se, että palkan maksaminen kirjataan yrityksen sijaintipaikan ja palkan saaminen kotitalouden asuinpaikan mukaan. Nykyään yhä useampi käy työssä kotikunnan ulkopuolella.

Aluetalouden kannalta maksettujen ja saatujen palkkasummien tasapaino on keskeinen asia. Sitä tarkastellaan seuraavassa kolmella eritasoisella tasapainokriteerillä (Taulukko). Tiukimmassa tasapainotulkinnassa sallitaan vain kahden prosenttiyksikön poikkeama tasapainotilasta. Keskimmäisen kriteerin vaihteluväliksi on määritelty plus miinus viisi prosenttiyksikköä. Väljimmässä vaihtoehdossa sallitaan kymmenen prosenttiyksikön poikkeama.

Taulukko. Palkkasuhdeindeksin tasapaino alueittain Manner-Suomessa 2007

Alueet  Tasapaino-kriteerit Palkkasuhdeindeksi (maksetut/ saadut)
Rajojen sisällä Yli rajan Alle rajan
lkm % lkm % lkm %
Maakunnat (19)*
Seutukunnat (74)*
Kunnat (400)*
Kriteeri 1
Vaihteluväli
[98,0-101,9]
2
10
10
10,5
13,5
2,5
2
15
66
10,5
20,3
16,5
15
49
324
78,9
66,2
81,0
Maakunnat (19)*
Seutukunnat (74)*
Kunnat (400)*
Kriteeri 2
Vaihteluväli
[95,0-104,9]
15
28
39
78,9
37,8
9,8
0
7
52
0,0
9,5
13,0
4
39
309
21,1
52,7
77,3
Maakunnat (19)*
Seutukunnat (74)*
Kunnat (400)*
Kriteeri 3
Vaihteluväli
[90,0-109,9]
17
40
73
89,5
54,1
18,3
0
7
52
0,0
9,5
13,0
2
27
275
10,5
36,5
68,8
* Ahvenanmaan maakunta on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.12.2009