Rakentamisen toimialakatsaus III/2009

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen volyymi edelleen rajussa laskussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto supistui kolmannella neljänneksellä lähes 16 prosenttia
  4. Rakentamisen kustannukset laskivat
  5. Rakennusalan työttömien määrä kasvoi vuonna 2009
  6. Rakennusalan suhdannenäkymä pysyi erittäin negatiivisena
  7. Fokus: Korjausrakentamisen työtunnit voimakkaassa kasvussa vuonna 2009
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Uudisrakentamisen volyymi edelleen rajussa laskussa

Uudisrakentamisen volyymin lasku jatkui jyrkkänä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä uudisrakentamisen volyymi-indeksi supistui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 19 prosenttia, toisella neljänneksellä 27 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 29 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Asuinrakentamisen volyymin väheneminen alkoi jo vuoden 2007 puolivälissä ja on jatkunut siitä lähtien yhtäjaksoisesti. Vuonna 2008 asuinrakentamisen volyymi supistui lähes 16 prosenttia vuodesta 2007. Vuoden 2009 jokaisella kolmella ensimmäisellä neljänneksellä asuinrakennusten volyymi pieneni runsaalla neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Kolmannella neljänneksellä asuinrakennusten volyymin vuosimuutoksen lasku oli 29 prosenttia, muun rakentamisen volyymin ollessa myös lähes 29 prosenttia miinuksella.

Toimitilarakentamisen väheneminen jatkui myös kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä liike- ja toimistorakennusten volyymi ja teollisuusrakennusten volyymi supistui runsaalla 40 prosentilla edellisestä vuodesta. Julkiset palvelurakennukset olivat ainoa rakennusryhmä, jossa volyymi jatkoi kasvuaan, ollen runsaat 6 prosenttia plussalla.

Vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla myönnettiin rakennuslupa runsaalle 11 700 asunnolle, mikä on 28 prosenttia edellisvuoden vastaavaa lukua pienempi. Vuoden kolmannella neljänneksellä myönnettyjen asuntolupien määrä kääntyi kasvuun edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kerrostaloasuntojen rakennusluvat kasvoivat yli 70 prosentilla, mutta rivitaloasuntojen lupamäärä supistui viidenneksellä ja omakotiasuntojen rakennusluvat vähenivät runsaalla 8 prosentilla vuotta aikaisemmasta ajanjaksosta.

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä aloitettiin 6 500 uuden asunnon rakennustyöt mikä oli vain kolme prosenttia edellisvuotista vähemmän. Pientaloasuntojen määrä väheni, mutta aloitettujen kerrostaloasuntoja oli enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Aloitettujen asuntojen kuutiomäärän väheneminen hidastui 13 prosenttiin.

Kaikkiaan vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä uudisrakennustöitä käynnistettiin 8,4 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli neljänneksen vähemmän kuin vuosi sitten.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2010