Rakentamisen toimialakatsaus III/2009

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen volyymi edelleen rajussa laskussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto supistui kolmannella neljänneksellä lähes 16 prosenttia
  4. Rakentamisen kustannukset laskivat
  5. Rakennusalan työttömien määrä kasvoi vuonna 2009
  6. Rakennusalan suhdannenäkymä pysyi erittäin negatiivisena
  7. Fokus: Korjausrakentamisen työtunnit voimakkaassa kasvussa vuonna 2009
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen kustannukset laskivat

Uudisrakentamisen panoskustannuksia kuvaavan rakennuskustannusindeksin pitkä nousu hiipui vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvua oli tuolloin enää 0.7 prosenttia. Toisella neljänneksellä rakennuskustannusten kehitys kääntyi laskuun. Rakennuskustannukset olivat 1,2 prosenttia pienempiä kuin vuosi sitten. Kolmannella neljänneksellä lasku jatkui ollen 2,1 prosenttia miinuksella. Marraskuussa 2009 rakennuskustannukset olivat 1,8 prosenttia pienemmät kuin vuotta aikaisemmin.

Vuonna 2008 rakentamisen työkustannukset nousivat 3,6 prosenttia. Työpanosten kustannukset jatkoivat kasvua vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ollen 4,4 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2008. Toisella neljänneksellä työkustannusten kasvu hieman tasaantui 3,2 prosenttiin. Kasvun tasaantuminen jatkui kolmannella neljännekselläkin ollen 2,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Marraskuussa 2009 työpanosten kustannusten kasvu tasaantui edelleen ollen 2,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Rakennustarvikkeiden hintojen nousuvauhti alkoi selvästi tasaantua jo vuoden 2008 lopulla. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä tarvikehinnat laskivat ja olivat 0,3 prosenttia, toisella neljänneksellä 2,5 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 3,2 prosenttia pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Marraskuussa 2009 rakennustarvikkeiden hinnat laskivat 2,5 prosenttia. Tarvikepanosten osalta marraskuussa eniten laskivat betoniteräksen, rakenneteräksen, metallikatteiden ja sähköjohtojen hinnat. Nousua oli seinätasoitteiden, kyllästetyn puutavaran, valaisimien ja alakattojen hinnoissa.

Muiden panosten osalta rahoituksen hinta laski edelleen. Myös muottikalustojen ja konetöiden hinnat laskivat marraskuussa 2009.

Myös maarakennusalan kustannusten kasvussa tapahtui vuoden 2008 loppupuolella jyrkkä alaspäin suuntautuva muutos. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä maarakennusalan kokonaisindeksin kasvu hidastui 0,8 prosenttiin. Toisella neljänneksellä kustannukset olivat jo laskeneet 2,2 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä lasku jatkui ollen 4,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Maarakennusalan kustannukset laskivat 1,1 prosenttia vuoden 2008 marraskuusta vuoden 2009 marraskuuhun. Kokonaisindeksin laskuun vaikuttivat erityisesti korkojen lasku sekä metallituotteiden halpeneminen.

Talonrakentamisen kustannustason nousu on hidastunut niin nopeasti, että yleinen hintojen nousu eli inflaatio ylitti rakennuskustannusten nousun vuoden 2008 toisesta neljänneksestä alkaen. Tätä ennen rakennuskustannukset nousivat yhtäjaksoisesti yleistä kustannuskehitystä nopeammin vuodesta 2003 alkaen. Kuluttajahintojen nousuvauhti kiihtyi vuoden 2008 mittaan kunnes viimeisellä neljänneksellä myös kuluttajahintojen nousu vauhti alkoi hidastua ja vuoden 2009 puolivälissä se oli nollassa. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä kuluttajahinnat olivat jo 1,1 prosenttia miinuksella.

Rakennusalan suhdannetilan heikkeneminen ja sen tuoma kiristyvä kilpailu alalle sekä raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen lasku ja yleinen taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen tulevat hillitsemään rakentamisen kustannus- ja hintapaineita myös lähitulevaisuudessa.

Kuvio 3. Kustannusindeksien 2005=100 vuosimuutokset, %

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2010