Rakentamisen toimialakatsaus III/2009

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen volyymi edelleen rajussa laskussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto supistui kolmannella neljänneksellä lähes 16 prosenttia
  4. Rakentamisen kustannukset laskivat
  5. Rakennusalan työttömien määrä kasvoi vuonna 2009
  6. Rakennusalan suhdannenäkymä pysyi erittäin negatiivisena
  7. Fokus: Korjausrakentamisen työtunnit voimakkaassa kasvussa vuonna 2009
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennusalan työttömien määrä kasvoi vuonna 2009

Rakennusalan työttömien määrän kehitys noudattaa samoja suhdannekehityksen kulkujaksoja kuin rakentamisen volyyminkin kehitys. Rakennusalan työttömien määrä alkoi voimakkaasti kasvaa jo vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, jolloin rakennusalan työttömiä oli lähes 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä rakennusalan työttömiä oli noin 16 400 eli määrä oli kasvanut 48 prosenttia vuoden takaisesta.

Etenkin talonrakennusalalla avointen työpaikkojen väheneminen ja työttömyyden kääntyminen kasvuun on tapahtunut erittäin nopeasti uudisrakentamisen suhdannekäänteen seurauksena. Vuoden 2009 alkupuoliskolla talonrakentamisen avointen työpaikkojen määrät puoliintuivat vuodentakaisista. Kolmannella neljänneksellä rakennusalan avoimia työpaikkoja oli 45 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vielä vuotta aiemmin alalla oli kova pula ammattitaitoisesta työvoimasta, mutta uudisrakentamisen kysynnän voimakkaan vähenemisen vuoksi alan työvoimapula on hellittänyt ja työllisyysnäkymät selvästi synkentyneet. Toisaalta korjausrakentamisen puolella erikoisammattimiehistä on kova pula.

Myös rakennusalan työllisten määrä laski alkuvuovuodesta 2009, mutta laskuvauhti ei ollut yhtä jyrkkä kuin työttömien määrän kasvussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla rakentamisen työllisten määrät laskivat 7 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä laskua työllisten määrässä oli 9 prosenttia. Yhteensä rakennusalan työllisiä oli tuolloin noin 179 000. Uuden toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan talonrakentaminen työllisti 62 000, erikoistunut rakentaminen 95 000 ja maa- ja vesirakentaminen 22 000 henkeä. Maa- ja vesirakentamisessa työllisten määrät ovat pysyneet suhteellisen tasaisina, mutta vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä työllisten määrät laskivat 4 prosenttia.

Rakennusalan työllisten kokonaismäärän arviointia vaikeuttaa ulkomaisen työvoiman ja vuokratyövoiman käyttö toimialalla. Ulkomainen lyhytaikainen työvoima jää pitkälti työllisyystilastojen ulkopuolelle.

Kuvio 4. Rakentamisen ansiotaso, työvoima ja palkkasumma

Rakennusyritysten vuoden 2009 heinä-syyskuussa maksaman palkkasumma laski 3 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä ansiotaso nousi 5,7 prosenttia ja työllisten määrä laski 9 prosenttia vuodentakaisesta.

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma laski vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä lähes 5 prosenttia. Talonrakennusalan työllisten määrä laski tällöin 15 prosenttia ja ansiotaso kasvoi 5,2 prosenttia. Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli lähes sama kuin vuotta aikaisemmin eli 0,4 prosenttia plussalla ja ansiotaso kasvoi 6 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2010