Rakentamisen toimialakatsaus III/2009

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen volyymi edelleen rajussa laskussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto supistui kolmannella neljänneksellä lähes 16 prosenttia
  4. Rakentamisen kustannukset laskivat
  5. Rakennusalan työttömien määrä kasvoi vuonna 2009
  6. Rakennusalan suhdannenäkymä pysyi erittäin negatiivisena
  7. Fokus: Korjausrakentamisen työtunnit voimakkaassa kasvussa vuonna 2009
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennusalan suhdannenäkymä pysyi erittäin negatiivisena

Rakentamisen lähiajan suhdannenäkymiä peilaavan Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuottaman rakennusalan suhdannebarometrin saldoluku (-31) pysyi hyvin alhaisella tasolla myös heinä-syyskuussa 2009. Lähellä nollaa oleva saldoluku kertoo, että vallitsevaan tilanteeseen ei odoteta juurikaan muutoksia. Mitä enemmän saldoluku poikkeaa nollasta sitä positiivisempia tai negatiivisempia odotukset ovat. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymäodotuksissa on kuitenkin tapahtunut lievää kohentumista, sillä vuoden 2008 kahdella viimeisellä neljänneksellä nähtiin vielä synkempiä saldolukuja (-74 ja -68). Yhtä synkkiä saldolukuja on nähty viimeksi vuoden 2001 toisella neljänneksellä, jolloin saldoluku oli lukemassa -60. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä myös tilauskannan tasoa suhteessa normaaliin mittaava saldoluku tippui lukemaan -44.

Kuluttajien näkemykset tulevaisuudesta kääntyivät laskuun jo vuoden 2007 loppupuolella. Kuluttajien luottamusindikaattorin lukema liikkui alkuvuonna 2008 noin 10 pisteen tasolla ja viimeisellä neljänneksellä indikaattori painui syvemmälle pakkaseen kuukausi kuukaudelta.

Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen lukema oli jo hieman nousussa ollen kuitenkin vielä negatiivinen -3 pistettä. Kuluttajien luottamus talouteen nousi vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä selvästi ja pisteluku oli jo 9. Viimeisen neljänneksen pisteluku oli kasvanut 12:een. Kuluttajien odotukset Suomen tulevasta työttömyyskehityksestä ovat synkät, mutta oman ja Suomen talouden kehittymisestä uskoa vielä riittää.

Kuvio 5. Rakentamisen suhdanneodotukset, rakennusluvat ja liikevaihto

Myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä väheni vuoden 2009 heinä-syyskuussa lähes viidenneksen edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Asuinrakennuksille myönnetyt luvat kuitenkin kasvoivat 11 prosenttia kuutioina mitattuna ja 22 prosenttia asuntojen lukumäärällä mitattuna. Muille kuin asuinrakennuksille myönnetyt lupakuutiot laskivat neljänneksellä.

Tammi-syyskuussa 2009 rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 29 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on neljänneksen vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kuutiomäärät vähenivät kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta maatalousrakennuksia. Rakennusluvan sai noin 18 500 uutta asuntoa, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa vuotta aiemmin.

Se kuinka paljon julkisen sektorin elvytystoimet ja oletettu korjausrakentamisen lisääntyminen pystyy jatkossa tätä hiipumista vaimentamaan, vaikuttaa oleellisesti rakennusalan tulevaan tuotantoon ja työllisyyskehitykseen.

Kuvio 6. Myönnetyt rakennusluvat

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2010