Elämme toistakymmentä vuotta elinajanodotetta pidempään

  1. Elinajanodote terminä harhaanjohtava
  2. Elinajanodote ja odotettu elinikä
  3. Kuolleisuus alenee myös tulevaisuudessa?
  4. Kuolleisuuden alenemista aliarvioidaan
  5. Yli puolet elää yli keskimääräisen eliniän
  6. Mikä on kuusikymppisen jäljellä oleva elinikä?
  7. Viidennes naisista elää satavuotiaaksi
  8. Elinajanodote kertoo nykyhetkestä, ei tulevaisuudesta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kuolleisuus alenee myös tulevaisuudessa?

Kuolleisuus on Suomessa ja muissa teollistuneissa maissa alentunut jo pitkään. Tämä antaa syyn uskoa, että näin käy myös tulevaisuudessa. Toisaalta voi olla, että olemme saavuttamassa kuolleisuuden ja eliniän rajat. Näin on ennustettu jo pitkään, ja silti rajat on rikottu toistuvasti.

Ei ole myöskään havaittavissa merkkejä, että kuolleisuuden aleneminen olisi poikkeuksellisen hidasta matalimman kuolleisuuden maissa. Siksi ei ole syytä olettaa, että olisimme saavuttamassa kuolleisuuden rajan tai että kuolleisuuden aleneminen pysähtyisi tai hidastuisi lähiaikoina.

Väite, että kuolleisuus alenee tulevaisuudessa niin kuin ennenkin, herättää usein vastareaktioita. Tarkastelen hieman tarkemmin tekijöitä, jotka mahdollisesti voisivat kääntää väestötason trendin.

Kolme keskeistä kuolleisuutta lisäävää tekijää ovat tupakointi, lihavuus ja alkoholinkäyttö. Tupakointi on näistä varmin tappaja. Tupakointi voi hyvinkin hidastaa kuolleisuuden laskua väestöissä, joissa tupakointi lisääntyy. Suomessa tupakointi on kuitenkin vähentynyt. Seurauksena kuolleisuuden aleneminen voi olla jopa nopeampaa kuin mitä menneisyys ennustaa.

Lihavuuden lisääntyminen on toisenlainen uhka terveydelle ja kuolleisuudelle. Vaikka ylipaino ja lihavuus kasvattavat useita sydän- ja verisuonitautien riskiä, lihavuus saattaa olla myös suojaava tekijä erityisesti vanhemmalla iällä. Tähän viittaavat tutkimukset, joissa on havaittu, että erilaisten tautien iskiessä kuolleisuus on matalin lihavilla. Myös perusterveiden joukossa kuolleisuus on matalampi ylipainoisilla kuin normaalipainoisilla, eikä lihavillakaan kovin paljoa normaalipainoisia korkeampi. Ylipainon ja lihavuuden lisääntyminen eivät siis näyttäisi merkittävästi lisäävän kuolleisuutta.

Alkoholinkäyttö alentaa miesten elinajanodotetta Suomessa mahdollisesti jopa kahdella vuodella. Tulevaisuuden trendien kannalta keskeistä ovat muutokset alkoholinkäytössä. Vaikka keskimääräinen alkoholinkulutus onkin lisääntynyt, mikään ei viittaa siihen, että raju ryyppääminen olisi lisääntymässä. Menestys tupakoinnin vastaisessa taistelussa puolestaan rohkaisee uskomaan, että terveempien elintapojen omaksuminen - perjantaipullon juominen viikon mittaan tai kokonaiskulutuksen vähentäminen verottajan kannustuksella - on hyvinkin mahdollista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.2.2010