Elämme toistakymmentä vuotta elinajanodotetta pidempään

  1. Elinajanodote terminä harhaanjohtava
  2. Elinajanodote ja odotettu elinikä
  3. Kuolleisuus alenee myös tulevaisuudessa?
  4. Kuolleisuuden alenemista aliarvioidaan
  5. Yli puolet elää yli keskimääräisen eliniän
  6. Mikä on kuusikymppisen jäljellä oleva elinikä?
  7. Viidennes naisista elää satavuotiaaksi
  8. Elinajanodote kertoo nykyhetkestä, ei tulevaisuudesta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Mikä on kuusikymppisen jäljellä oleva elinikä?

Suomalaiset poistuvat työelämästä tällä hetkellä noin kuusikymmenvuotiaina. Tulevaa eläkerasitetta ajatellen on tärkeä tietää tai tehdä perusteltuja arvauksia siitä, kuinka pitkään nämä työelämästä poistuvat vielä elävät.

Kuvio 2 näyttää kohortin odotetun jäljellä olevan eliniän 60 vuoden iässä sekä vastaavan elinajanodotteen laskettuna sen vuoden kuolleisuusluvuilla, jossa kohortti saavuttaa 60 vuoden iän. Nyt eläkkeelle jäämässä olevilla, vuosina 1945-49 syntyneillä, ikäluokilla on noin 22 (miehet) ja 27 (naiset) elinvuotta jäljellä 60 ikävuoden jälkeen. Erot 60-vuotissyntymäpäivän kuolleisuuteen perustuvaan tilastolliseen elinajanodotteeseen ovat pienemmät kuin mitä vastaavat erot ovat vastasyntyneillä; molemmilla sukupuolilla ero on noin 2 vuotta.

Kuvio 2. Kohortin ennustettu jäljellä oleva elinikä 60 vuoden iässä ja sen vuoden kuolleisuuteen perustuva elinajanodote jolloin kohortti saavuttaa 60 vuoden iän

Odotetun eliniän vuosikasvu (kohortista kohorttiin) 60 vuoden iässä on 1950-luvulla ja sen jälkeen syntyneillä hieman alle kaksi kuukautta. Tätä voi verrata ns. elinaikakertoimesta (eläkeleikkurista) aiheutuvaan kannustimeen työskennellä pidempään. Esimerkiksi vuonna 1970 syntyneen tulee työskennellä (palkkatasosta riippuen) noin 15-20 kuukautta 1950 syntynyttä pidempään kompensoidakseen eläkeleikkurin aiheuttaman kuopan eläkkeessään. Toisaalta vuonna 1970 syntynyt voi 60 vuoden iässä odottaa elävänsä 3 vuotta vuonna 1950 syntynyttä pidempään. Työuran todennäköisestä pitenemisestä huolimatta 1970-luvulla syntyneillä on odotettavissa enemmän eläkepäiviä kuin 1940-50-luvuilla syntyneillä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.2.2010