Ulkomaankauppamme osuus bkt:sta Euroopan keskitasoa

  1. Pienet maat avoimempia
  2. Kansainvälistyminen edennyt eri tahtiin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee yritysten rakenteet -yksikössä Tilastokeskuksessa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 1/2010.

Toisin kuin usein luullaan, Suomen ulkomaankaupan osuus bkt:sta ei juuri poikkea keskimääräisestä EU-maasta.
_____________

Ulkomaankaupan osuus bkt:sta kuvaa talouden avoimuutta ja yhteyttä kansainväliseen talouteen. OECD:n tilaston mukaan Suomen ulkomaankaupan osuus bkt:sta ei juuri poikkea keskimääräisestä EU-maasta, vaikka Suomesta puhutaan usein erityisesti viennistä riippuvaisena maana. Toki vienti on jo pitkään ylittänyt tuonnin arvon ja kerryttänyt kauppataseen ylijäämää.

Pienet maat avoimempia

Ulkomaankaupan osuus bkt:sta oli OECD-maissa keskimäärin 28 prosenttia ja EU27-maissa 40 prosenttia. Pienemmille maille ulkomaankauppa on yleensä suhteellisesti tärkeämpää kuin suurille talouksille, joiden sisäiset markkinat ovat monipuoliset ja laajat.

Monissa pienissä maissa ulkomaankaupan osuus bkt:sta ylitti 50 prosenttia. Näin oli esimerkiksi Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Unkarissa, Irlannissa ja Hollannissa. Naapurimaamme Viron talous on erityisen avoin, siellä ulkomaankaupan osuus ylsi jopa 80 prosenttiin bkt:sta. Vastaavat osuudet Yhdysvalloissa ja Japanissa jäivät alle 20 prosentin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.2.2010